Kensington MicroSaver Twin Notebook Lock

Kensington MicroSaver Twin Notebook Lock
*
Inkl. 25% moms

Allmänna uppgifter

Kensington MicroSaver Twin Notebook Lock

Artiklenummer: 1720005

Lock two pieces of computer equipment (Notebook, Flat Screen Monitor, LCD Projector, Docking Stations, CPUs...) by inserting the locks into the Kensington Security Slot

  • One lock slides along the 2.2m cable to allow adjustment of distance between two units

  • Small size of the lock doesn´t give thieves space to grips lever and break the lock out of the slot

  • Strongest locks, just like the original Microsaver with patented T-Bar theft protection

lås två delar avdatorutrustningen  (bärbara datorer, platt bildskärm, LCD-projektor, dockningsstationer, processorer...) genom att föra inlåserinKensington Security Slot

Ettlåsgliderlängs2,2kabelm för attjusteraavståndetmellan två enheter

liten storleklåsetgerintetjuvarutrymmegreppspakenochbrytalåseturfacket

Starkastelåset, precissomoriginaletMicrosavermedpatenteradT-Bar stöldskydd

Dokumenter
Rekommenderad
Teknisk information