Google displayer

Inom området google displays har software tillverkaren tagit fram en så kallad google Jamboard. Jamboarden är en interaktiv display för samarbeten på kontoret eller i mötesrummet. Fördelen med google Jamboard är att användarna kollaborativt kan jobba med google tools. För företag eller offentliga verksamheter som använder sig av Google är Jamboard en smidig lösning. Naturligtvis fungerar även displayen även utmärkt för presentationer utanför google tools.