Konsumenternas ångerrätt

Avbokningspolicy

Konsumenterna har 14 dagars ångerrätt.

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange någon orsak.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har eller har tagit varorna i besittning.

Vid ett avtal om flera varor som du har beställt som en del av en enda beställning och som levereras separat börjar ångerfristen den dag då du eller en tredje part som du har angett, och som inte är transportören, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (visunext Sweden AB, Stora Åvägen 21, 43634 Askim, info@visunext.se, Fax: 031 361 35 82 , Telefon: 031 308 88 55) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. Du kan använda denna modell av ångerblankett eller också fylla i och skicka in vår ångerblankett elektroniskt på vår webbplats. Om du använder dig av detta alternativ skickar vi dig utan dröjsmål (t.ex. via e-post) en bekräftelse på mottagandet av en sådan återkallelse. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du ångrar detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi tog emot de varor som ska returneras.

Vi hämtar varorna eller står för kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

För återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen. I inget fall kommer du att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Särskilda anmärkningar

Om du finansierar detta avtal genom ett lån och senare återkallar det, är du inte heller längre bunden av låneavtalet, förutsatt att båda avtalen utgör en ekonomisk enhet. Detta förutsätts i synnerhet om vi samtidigt är din långivare eller om din långivare utnyttjar vårt samarbete i samband med finansieringen. Om lånet redan har tillfallit oss när återkallelsen träder i kraft eller när varorna återlämnas, ska din långivare träda in i våra rättigheter och skyldigheter från det finansierade avtalet i förhållande till dig när det gäller de rättsliga konsekvenserna av återkallelsen eller återlämnandet. Det sistnämnda gäller inte om föremålet för detta avtal är förvärv av finansiella instrument (t.ex. värdepapper, valuta eller derivat). Om du vill undvika en avtalsförpliktelse så långt det är möjligt ska du utnyttja din ångerrätt och även återkalla låneavtalet om du också har rätt till ångerrätt för detta.

Slut på avbokningsreglerna

Undantag från ångerrätten

Ovannämnda ångerrätt gäller inte avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov.

Exempel på avbeställningsblankett

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i den här informationen och skicka den till oss).

till:

visunext Sweden AB

Stora Åvägen 21

43634 Askim

Fax: 031 361 35 82 E-post: info@visunext.se

Jag/vi återkallar härmed det avtal som jag/vi ingått om köp av följande varor/ tillhandahållande av följande tjänst

Beställd den / mottagna den

Konsumentens/konsumenternas namn

Konsumentens/konsumenternas adress

Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid pappersmeddelanden)

Datum

_____________________________

Stryk det som inte är tillämpligt