Tilläggsavgifter utanför området

Här får du veta om och varför tilläggsavgifter tas ut på din frakt!

Leveranser till avlägsna eller svårtillgängliga områden kan medföra extra kostnader. De högre transportkostnaderna till vissa regioner täcks av tilläggsavgifter , eftersom våra leverantörer måste anstränga sig mer för att leverera

Nedan kan du ta reda på om din adress påverkas av tilläggsavgifter för leveranser utanför området:

Country    

IATA-Code  

Low       

High     

Sverige

SV

130 25

130 61

SverigeSV134 06134 08
SverigeSV134 60134 69
SverigeSV139 00139 90
SverigeSV147 70148 99
SverigeSV178 92178 92
SverigeSV182 70182 70
SverigeSV184 03184 03
SverigeSV184 95184 97
SverigeSV185 99185 99
SverigeSV260 13260 13
SverigeSV270 00270 99
SverigeSV272 00272 30
SverigeSV272 33272 36
SverigeSV272 38272 60
SverigeSV272 62273 34
SverigeSV273 37273 99
SverigeSV275 00275 33
SverigeSV275 35275 35
SverigeSV275 38275 38
SverigeSV275 40279 99
SverigeSV283 00283 30
SverigeSV283 32283 95
SverigeSV310 50311 06
SverigeSV311 93312 04
SverigeSV312 06312 07
SverigeSV312 40312 61
SverigeSV313 01314 33
SverigeSV314 35329 99
SverigeSV355 91355 97
SverigeSV360 10360 27
SverigeSV430 80430 85
SverigeSV430 90430 97
SverigeSV450 45450 45
SverigeSV450 63450 63
SverigeSV450 84450 84
SverigeSV452 04452 05
SverigeSV474 91474 91
SverigeSV560 34560 34
SverigeSV570 91570 91
SverigeSV574 74574 74
SverigeSV579 93579 93
SverigeSV590 91590 91
SverigeSV590 92590 92
SverigeSV590 94590 94
SverigeSV598 91598 91
SverigeSV610 28610 28
SverigeSV610 42610 42
SverigeSV610 75610 75
SverigeSV611 91611 91
SverigeSV614 92614 92
SverigeSV615 95615 95
SverigeSV620 10621 99
SverigeSV640 23640 24
SverigeSV646 01647 29
SverigeSV647 31647 31
SverigeSV647 33647 93
Sverige SV
660 50660 50
SverigeSV661 94661 94
SverigeSV664 91664 91
SverigeSV665 32665 33
SverigeSV666 31666 31
SverigeSV666 91666 91
SverigeSV667 31667 32
SverigeSV668 31668 31
SverigeSV668 40668 40
SverigeSV670 10670 10
SverigeSV670 20670 20
SverigeSV670 40670 40
SverigeSV671 41671 41
SverigeSV671 91671 91
SverigeSV672 31672 31
SverigeSV672 91672 92
SverigeSV673 32673 32
SverigeSV680 71680 71
SverigeSV681 91681 91
SverigeSV681 93681 93
SverigeSV683 33683 33
SverigeSV683 40683 40
SverigeSV683 93683 93
SverigeSV684 31684 31
SverigeSV684 92684 92
SverigeSV685 30685 30
SverigeSV685 94685 94
SverigeSV686 30686 31
SverigeSV686 33686 33
SverigeSV686 35686 35
SverigeSV686 93686 93
SverigeSV686 96686 96
SverigeSV693 94693 94
SverigeSV694 91694 91
SverigeSV694 95694 95
SverigeSV695 95695 95
SverigeSV711 78711 78
SverigeSV711 98711 98
SverigeSV712 32712 32
SverigeSV712 95712 95
SverigeSV715 31715 31
SverigeSV716 94716 94
SverigeSV740 10740 10
SverigeSV740 21740 21
SverigeSV740 45740 45
SverigeSV742 94742 94
SverigeSV744 32744 32
Sverige
SV744 51744 51
SverigeSV760 10760 10
SverigeSV760 15760 15
SverigeSV760 19760 19
SverigeSV760 31760 31
SverigeSV760 40760 40
SverigeSV760 42760 42
SverigeSV770 14770 14
SverigeSV774 41774 41
SverigeSV774 92774 92
SverigeSV776 92776 92
SverigeSV777 93777 93
SverigeSV780 50780 50
SverigeSV782 33782 34
SverigeSV783 30
783 30
SverigeSV783 50
783 50
SverigeSV790 15851 20
SverigeSV851 22899 99
SverigeSV900 00999 99

Tobias Berg och Oliver Stenzel - kontaktpersoner inom inköp och försäljning - skriver på glasrutan

Har du fortfarande några frågor?

Vi ger dig också gärna personlig rådgivning - vi ser fram emot ditt samtal eller mejl! Om du vill att vi ska ringa upp dig kostnadsfritt kan du lämna dina kontaktuppgifter nu.