Beräkna projektionsavstånd

Välj först den önskade projektormodellen. Sedan väljer du fliken filmduksbredd och väljer det önskade formatet på filmduken. Nu beräknas automatiskt det minsta och det största avståndet mellan filmduk och projektor.

Beräkna bildstorlek

Välj för den önskade projektormodellen. Sedan väljer du fliken "Storlek". Här skriver du in avståndet mellan projektor och filmduk. Välj sedan filmduksformatet och snart får du beräkningen på den minsta och den största bildstorleken projektorn kan visa från det projektionsavståndet.