glossar

Lexikon för projektor och displayer

I vår projektor Wikipedia hittar du många intressanta förklaringar till termer om displayer, projektorteknik och projektorer.

Innehåll

#

1080i

1080i är specifikationen för de vertikala bildlinjerna. "i" betyder i det här fallet fält. Den här signalen visas vanligtvis interpolerad (t.ex. av enheter med en HDready-upplösning på 1280 x 720). Interpolationen lägger digitalt till pixlar, men ger också en liten oskärpa. Vid 1080p-uppspelning används däremot hela ramar.

1080p

1080p är specifikationen för de vertikala bildlinjerna. "p" betyder i det här fallet fullbildsformat. Vid 1080i-uppspelning används däremot halvbilder. Den här signalen visas dock vanligtvis interpolerad (t.ex. av enheter med en HDready-upplösning på 1280 x 720). Interpolationen lägger digitalt till pixlar, men ger också en liten oskärpa.

3D - Tredimensionell

Tredimensionell representation av en kropp/bildinnehåll. När man representerar en bild/film/ett spel, framstår innehållet som levande på motsvarande sätt. Beroende på tolkningen verkar innehållet som om det sticker ut från bilden. För att få en jämförbar kvalitet i en hemmabio som i en biograf måste enheten vara utrustad med en HDMI 1.4-anslutning (höghastighetsanslutning) som kan hantera motsvarande dataström. En annan förutsättning för 3D-projektion är en teknik som kan bearbeta 120 Hz-bilder. Detta är för närvarande möjligt med följande projektionstekniker: DLP / SXRD / DILA / LCD.

3D-klar

3D-klara DLP-projektorer arbetar vid 120 Hz. Detta gör det möjligt att dela bilden i två halvor med 60 Hz vardera.< /br> 3D-bilder kan ses i 3D med aktiva glasögon. De aktiva slutarglasögonen styrs av 3D DLP Link

4K

4K avser upplösningen 3 840 x 2 160 eller Ultra High Definition Television (UHDTV). Denna upplösning motsvarar fyra gånger upplösningen för Full HD. För att spela in filmer med den här upplösningen behövs speciella kameror som kan spela in med cirka 8 megapixel (4K). Det finns redan vissa apparater som kan bearbeta denna höga upplösning. Dessutom erbjuder allt fler AV-mottagare möjligheten att vidarebefordra 4K-innehåll (4K-pass-through) eller även uppgradera SD-material till 4K (4K-uppgradering)

A

AcuMotion

AcuMotion är Acers egenutvecklade trestegs 120 Hz interframe-teknik. Genom att infoga ytterligare bilder kan snabba och komplexa rörelsesekvenser lösas upp bättre och rörelseoskärpa minskas.

AirPlay

Apples AirPlay-teknik används för trådlös överföring av innehåll (t.ex. musik och videor) från iOS- och Mac-enheter. Dessa kan också vara mottagarenheter, t.ex. högtalare, AV-mottagare och stereosystem eller TV-apparater. Streaming fungerar också från en iOS-enhet till en matchande mottagare. Det protokoll som Apple har utvecklat kan även licensieras av andra tillverkare.

AR (förstärkt verklighet)

Augmented reality, eller AR, kombinerar den verkliga verkligheten med en datorbaserad verklighet. Medan VR representerar hela verkligheten artificiellt, representeras endast delar av verkligheten digitalt med AR. Augmented reality-glasögon visar till exempel digitalt innehåll i den verkliga miljön. Det kan vara data som relaterar till den miljö som är synlig i synfältet. Den här funktionen används numera till exempel av mekaniker eller drönarpiloter. AR-glasögon används på allt fler områden, till exempel på museer, för att ge besökarna interaktiv information om de konstverk som visas upp. AR-tekniken tillhandahåller audiovisuellt innehåll, varvid oftast endast visuella överlagringar används.

Upplösning

En projektors upplösning är det maximala antalet bildpunkter (pixlar) som en projektor kan visa tack vare den teknik som finns naturligt

Upplösning
Beteckning
Format
640 x 480SVGA4:3
800 x 600SVGA4:3
1.024 x 768XGA4:3
1.400 x 1.050SXGA+4:3
854 x 480WVGA16:9
960 x 540WSVGA16:9
1.280 x 720WXGA16:9
1.280 x 800WXGA16:10
1.366 x 768WXGA16:9
1.920 x 1.080HDTV16:9
1.920 x 1.200WUXGA16:10
3.840 x 2.160UHD16:9

Autofokus

Den här funktionen gör det möjligt att automatiskt fokusera bilden utan att användaren behöver ingripa och finns vanligtvis på mobila enheter. Detta möjliggör en okomplicerad och snabb uppstart av enheten.

Auto Keystone

Med funktionen Auto Keystone (även Auto Keystone Correction) kan en projektor automatiskt justera bilden så att alla sidor av bilden är i rät vinkel mot varandra, vilket automatiskt kompenserar för en keystone. Detta görs genom infraröd skanning av väggen. Se även: Keystone-korrigering.

B

Synvinkel

Betraktningsvinkeln anger på vilket avstånd från mittlinjen den projicerade bilden uppfattas som av god kvalitet utan begränsningar. I regel anges den horisontella betraktningsvinkeln. En bra betraktningsvinkel ligger inom ett intervall på 110-130 grader; sett från bildens mittpunkt är detta 55-65 grader till vänster respektive höger sida. Om du befinner dig utanför betraktningsvinkeln försämras bilden oproportionerligt mycket.

Driftsbuller

Naturligtvis avger varje projektor ett driftsljud som orsakas av ventilationsfläktens kylfunktion. Detta anges av tillverkaren i databladet i dB (decibel). I Eco-läget är projektorerna tystare än vid normal drift på grund av den minskade effekten.

Bi-Amping

Många 7.1 AV-mottagare erbjuder möjligheten att driva de främre vänstra och högra högtalarna i så kallat bi-amping-läge. För detta ändamål delas frekvensspektrumet upp i ett lågfrekvent och ett mellanhögt område och två effektförstärkare styr sedan en högtalare. Om till exempel endast ett 5.1-högtalarsystem är anslutet kan de två oanvända effektförstärkarna användas för bi-amping. Fördelen med bi-amping är mer effekt och samtidigt mindre distorsion i högtalarna. Högtalarna måste vara förberedda för bi-amping-tekniken.

Bitström

Bitströmmen spelar främst en roll i den digitala överföringen av ljudsignaler. Ljudsignalerna återges via ett digitalt gränssnitt (t.ex. HDMI) i den form i vilken de är lagrade på originalmediet. Om ljudinformationen på en Blu-ray-skiva komprimeras, överförs den också till AV-mottagaren i samma komprimering. HD-ljudformat med hög bitkvalitet (DTS-HD-HR, DD-TrueHD, DTS-HD-MA) kan dock endast överföras via HDMI på grund av deras höga bandbredd. Om till exempel en Dolby TrueHD-ljudsignal skickas från en Blu-ray till en AV-mottagare via en optisk eller koaxial kabel används kärnformatet. I det här fallet är det Dolby Digital. När signalen skickas till en AV-mottagare via HDMI spelas den högre kvaliteten Dolby TrueHD upp.

C

CEC

CEC betyder Consumer Electronics Control och beskriver databussen för underhållningsutrustning. Till exempel kommunicerar en Blu-ray-spelare och en AV-mottagare med varandra via HDMI. Förutom bild- och ljudinformation överförs styrsignaler. CEC-protokollet kan i princip integreras i alla komponenter med HDMI-anslutningar och använder den speciella seriella datalinjen i HDMI-anslutningen. Förutsättningen är att alla inblandade enheter klarar av CEC-standarden. Med CEC kan enheternas grundläggande funktioner styras via en fjärrkontroll. Dessutom ställer enheter som kommunicerar via CEC in sig själva på rätt ingång. CEC-anslutningstyperna benämns olika från tillverkare till tillverkare. Samsung kallar sin metod Anynet+, Sony kallar den BRAVIA Sync. Philips marknadsför HDMI CEC-funktionen under varumärket EasyLink.

Cinch-anslutning

Via cinch kan analoga bild- och ljudsignaler överföras via tre kablar (gul=video, röd & vit för stereoljud).

D

D-Sub15 - VGA-kontakt

D-Sub15 är den vanligaste anslutningstypen för projektorer. Den gör det möjligt att överföra analoga signaler även över långa kabelavstånd.

Montering i taket

Nästan alla projektorer lämpar sig för montering i taket. För detta ändamål har de en tråd inbäddad på undersidan. För takmontering vänds projektorn upp och ner och skruvas över huvudet på ett takfäste. För att vrida bilden 180 grader hittar du en motsvarande inställning "Takmontering/Takprojektion" i projektorns meny. Detta resulterar i en stor fördel: projektorn sänder sin bild uppifrån i riktning mot bildens övre och nedre kanter, så att bildåtergivningen inte störs så snabbt när människor går genom bilden.

Decibel (dB)

Se Driftsbrus.

DICOM-läge

DICOM-standarden (Digital Imaging and Communications in Medicine) gör det möjligt för apparater med DICOM-läge att visa röntgenbilder i önskad bildkvalitet. Bildvisningen är kontrastoptimerad så att röntgenbilderna kan visas naturtroget. DICOM-standarden är en internationaliserad standard och används därför över hela världen för monitorer, skärmar och projektorer inom medicinsk teknik. Bildskärmar med DICOM-läge används dock inte för diagnostiska ändamål, utan endast för presentation och undervisning. Monitorer, bildskärmar och projektorer som är fullt lämpade för DICOM kräver certifiering, som måste upprepas med jämna mellanrum.

Diffusionsskärm

Med en diffusionsskärm reflekteras ljusstrålen från projektorn jämnt på alla sidor. Eftersom ljuset inte reflekteras i en buntad form är betraktningsvinkeln relativt stor. Diffusionsskärmar har en förstärkningsfaktor på ca 1,0-1,2.

Direkt avstängning

Projektorer med denna funktion kan stängas av och kopplas bort från elnätet direkt efter användning. Med dessa projektorer behöver inte fläkten gå högljutt för att kyla ner lampan.

DisplayPort

DisplayPort-anslutningen är en VESA-standardiserad anslutning för överföring av bild- och ljuddata. Förutom HDCP-kryptering stöds även DPCP. På grund av sin kompakta storlek används anslutningen oftast i bärbara datorer. En extra liten variant är MiniDisplayPort, som används särskilt med Apple-enheter.

DLP - Digital ljusbehandling

DLP är en projektionsteknik. Med DLP-teknik skickas ljuset genom ett roterande färghjul. De nyare DLP-beamrarna har redan ökat antalet färgsegment i det roterande färghjulet från sex till sju. Detta gör det möjligt att uppnå bättre färgblandning. Det färgade ljuset strålar in på ett DLP-chip där det finns mikrospeglar. Det finns en mikrospegel per pixel. Från varje enskild mikrospegel strålar en bild genom linsen till projektionsytan, där en helhetsbild sedan visas.

Våra rekommendationer för DLP-projektorer

Dolby Atmos

Som med nästan all ny teknik introducerades Dolby Atmos först på biografer innan den hittade sin väg till hemmabio eller vardagsrum. På biograferna är det en mycket komplicerad sak med upp till 64 högtalare. Dolby har gjort det till sitt mål att även erbjuda hemmabrukare en 3D-ljudatmosfär som är mer levande och autentisk än tidigare. Inom hemmabiosektorn görs för närvarande försök med motsvarande 7.1-, 9.1- eller 11. 2-AV-mottagare för att utvidga ljudet åt sidan eller uppåt. Signalerna/ljudinformationen för de breda fronthögtalarna eller högtalarna på framsidan hämtas från det befintliga 6.1-ljudmaterialet i en Blu-ray.

DSP

Förkortningen DSP står för Digital Signal Processor (digital signalprocessor) och används i AV-mottagare för att simulera en speciell akustisk situation, t.ex. en fotbollsstadion, en konsertarena eller ett studiorum i surroundläge. Dessutom uppkonverteras stereosignaler (2.0) till 5.1 med hjälp av DSP-chipen

DTSX

I likhet med Dolby Atmos arbetar DTS:X-tekniken objektorienterat och inte med ett dedikerat kanalschema. Liksom konkurrenterna Dolby Atmos och Auro 3D är DTS:X bakåtkompatibelt eftersom det bygger på ett ljudspår. I det här fallet är det DTS-HD. I praktiken kan alltså DTS:X-kodade Blu-ray-skivor spelas upp på konventionella AV-mottagare

DVI

DVI (Digital Visual Interface) är ett gränssnitt för överföring av videodata. Endast analoga signaler kan överföras via DVI-A, endast digitala signaler via DVI-D och båda typerna av signaler via DVI-I.

E

Enkelt MP

Easy MP är en speciell nätverksfunktion från Epson. Med den här funktionen kan du överföra en presentation, bilder och ljud över nätverket, så att du kan visa innehåll från olika datorer utan att byta ingångskälla.

ECO-läge

ECO-läget är ett sparläge för projektorn. Detta säkerställer att projektorn inte körs på full effekt och med lägre ljusstyrka. Driftsbuller och strömförbrukning är lägre än vid normal drift. Dessutom kan lampans livslängd förlängas.

Avstånd

Se Projektionsavstånd.

EOL - livets slutskede

Förkortningen EOL står för "end of life" och avser produkter som inte längre tillverkas av en tillverkare och därför inte längre är tillgängliga.

F

Färghjul

I DLP-projektorer är färghjulet, förutom DMD-chipet, ett av de viktigaste kriterierna för bildgenerering. Färghjulet roterar ständigt med extremt hög hastighet och har för närvarande 3, 4, 5 eller fler färgsegment. Genom färghjulet delas ljuset från projektorlampan växelvis upp i de primära färgerna rött, grönt och blått praktiskt taget utan avbrott. I moderna projektorer innehåller färghjulet även vitt och ibland andra färger som cyan, magenta och gult. Med 3 segment roterar färghjulet med 3600 eller 7200 varv per minut, med 7 segment med upp till 14400 varv per minut. (4x hastighet). Varje färg som ögat uppfattar i en DLP-projektor är därför en extremt snabb sekvens av enskilda, olika färgade ljusstrålar fram till själva bearbetningen. Eftersom denna teknik ibland inte använder alla färgpositioner i färghjulet för bilder med hög kontrast, eller eftersom de färger som krävs för färgblandning är placerade långt ifrån varandra på hjulet, känner vissa tittare igen regnbågseffekten. Denna egenskap är mer märkbar med långsammare färghjul och lägre rotationshastigheter än med projektorer med snabbare och oftare segmenterade färghjul.

Fokus

Varje projektor är utrustad med ett fokus som säkerställer att bilden på skärmen är fokuserad. Det finns tre olika typer av fokus:
 1. Den manuella fokuseringen, som justeras för hand med hjälp av ett vridhjul.
 2. Det motoriserade fokuset, som kan justeras exakt med en knapptryckning. Den motoriserade fokuseringen har den fördelen för takinstallationer att justeringen kan göras mycket bekvämt via fjärrkontrollen.
 3. Autofokus, som automatiskt tar över fokuseringen med hjälp av en kamera.

Format

Den projicerade bilden visas i ett format (bildförhållande) som anges av projektorn. Formatet bestäms också av projektorns upplösning (se Upplösning). Skärmformatet väljs vanligen utifrån formatet för projektorbilden. De vanligaste formaten är 4:3, 16:9 och 16:10. Nedan följer en översikt över formaten och deras beteende när man använder en skärm med ett annat format:
Bildförhållande - Format

Interpolering av ramar

Bildinterpolering är den teknik som används i avancerade hemmabio-projektorer för att beräkna mellanliggande bilder. Det ger en realistisk bild och förhindrar att snabba objekt dras med.

Frekvensrespons

Frekvensrespons anger vilka frekvenser i det mänskliga hörselspektrumet (20 Hz - 20 kHz) som återges av en AV-mottagare eller högtalare. En AV-mottagare kan till exempel ha ett frekvensomfång från 20 Hz till 20 kHz. Frekvenserna ska återges så lika högt som möjligt. Om detta är fallet talar man om ett linjärt frekvensomfång. Standardfrekvensen är 1000 Hz.

Full HD

Termen Full HD används för att beskriva enheter som fysiskt kan visa eller ge ut HDTV-signaler (1920 x 1080 pixlar) i full storlek. Det är inte en officiell logotyp som är knuten till certifieringskriterierna, eftersom den härrör från tiden då de första 1080p-kapabla enheterna lanserades. Den ersätts allt oftare av beteckningen "HD ready 1080p".

G

Gainfaktor

Gainfaktorn (även kallad förstärkning) används för att bedöma projekttordukens reflektionsbeteende och beskriver den ljusförstärkning som uppnås i kontrast till projektorns ljusstyrka. En förstärkningsfaktor på 1,2 anger att en skärm reflekterar 1,2 gånger mer i en viss riktning än en definierad vit standardyta. Förstärkningsfaktorn anges alltid för den raka betraktningsvinkeln 0 grader.

Geometrikorrigering

Geometrikorrigering är en kompensation för optiska förvrängningar (t.ex. kuddeförvrängning) vid projektioner på krökta ytor.

H

HD-klar

En bildskärm får bära logotypen "HD ready" om den har en upplösning på 16:9 med minst 720 vertikala bildlinjer, har en digital anslutning som kan kodas med HDCP (DVI-D/-I eller HDMI) samt en analog YPbPr-komponentingång (cinch eller kompositvideo eller S-video) och kan ta emot helbilder i 1280 x 720 eller halvbilder i 1920 x 1080 pixlar (50 och 60 Hz) via båda ingångarna. Certifieringen som "HD ready" utförs av "EICTA" (European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association), som idag arbetar under namnet DIGITALEUROPE.

HD-klar 1080p

"HD ready 1080p" är, liksom standarden "HD ready", en standard för enheter som certifierats av EICTA. Förutom HD ready-kriterierna kan den också visa upplösningen 1920 x 1080 och dessutom ta emot och visa fullständiga bilder i 1920 x 1080p (24, 50 och 60 Hz) via de digitala ingångarna. Den måste därför kunna visa 1080p-bilder pixelperfekt och utan begränsningar.

HDMI - High Definition Multimedia Interface (högdefinierat multimediegränssnitt)

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett gränssnitt för helt digital överföring av ljud- och videodata. Ursprungligen utvecklades denna typ av anslutning för konsumentelektronik, men i dag förekommer den också ibland inom datorsektorn.

HDTV - högupplöst tv

HDTV är namnet på den för närvarande bästa videostandarden när det gäller kvalitet. Förutom många olika, mycket speciella beteckningar och tekniska krav som måste uppfyllas är termen HDTV eller motsvarande logotyp ett löfte till kunden att videomaterial som producerats i enlighet med HDTV-standarden kan visas. Tekniskt sett är HDTV-innehåll visuellt material med en upplösning på 1280 x 720 till 1920 x 1080 pixlar vid en uppdateringsfrekvens på 24, 50 eller 60 hertz. HDTV är en teknisk generisk term för videobildsignaler för uppspelning av apparater med certifiering enligt standarderna "HD ready" och "HD ready 1080p". I allmänhet kallas även upplösningen 1920 x 1080 för "HDTV-upplösning".

Som tittare som tittar på HDTV-innehåll ser du mycket mer detaljer, kontrast och färger i bilden. De minsta detaljerna (t.ex. porer på huden) blir synliga och ger en mycket bättre bildeffekt än med vanlig pal-TV.

Horisontell korrigering av keystone

Om möjligt bör en projektor alltid vara vinkelrätt och horisontellt riktad mot skärmen för att uppnå ett optimalt resultat. Detta är dock inte alltid möjligt i praktiken. Därför är nästan alla projektorer utrustade med vertikal keystone-korrigering och vissa modeller även med horisontell keystone-korrigering. Denna funktion kompenserar digitalt för och korrigerar trapezoidal förvrängning av bilden. Se även Auto Keystone.

Hot Spot

En hot spot är en ljusning i mitten av skärmen. Dessa störande artefakter skapas av projektorlampans direkta synlighet och förekommer endast på skärmar med mycket hög förstärkningsfaktor (1,8 till 2,0).

I

iProjection

Med den kostnadsfria Epson iProjection-appen kan projektorer fjärrstyras trådlöst och fakturarsinnehåll och foton kan projiceras. Appen är kompatibel med populära Epson-projektorer för företag och kan även användas som en praktisk fjärrkontroll. Andra funktioner i denna funktion är sökning efter tillgängliga projektorer, volymkontroll, mute och en frysfunktion för att frysa den aktuella bilden i en presentation. Appen Network for iOS kan laddas ner gratis från Apple App Store.

IPS-panel

IPS-panelen är en annan typ av panelteknik som används i monitorer och skärmar. Beteckningen IPS står i det här fallet för "In Plane Switching". IPS-panelen fungerar med horisontellt inriktade molekyler så snart ingen spänning läggs på. Detta förhindrar att ljuset passerar genom polarisatorerna. Så snart spänning läggs på panelen roterar polarisatorerna upp till 90 grader. Nu passerar ljuset genom polarisatorerna och pixeln börjar lysa. IPS-panelerna ger en utmärkt färgåtergivning, men är inte lika bra på att visa kontrast.

K

Keystone

Om möjligt bör en projektor alltid vara vinkelrätt och horisontellt riktad mot skärmen för att uppnå ett optimalt resultat. Detta är dock inte alltid möjligt i praktiken. Därför är nästan alla projektorer utrustade med en vertikal och eventuellt även med en horisontell keystone-korrigering. Denna funktion kompenserar digitalt för och korrigerar trapezoidal förvrängning av bilden. Följande illustration visar hur keystone-korrigeringen beter sig i användning:
keystone Corrigering

Komponentkabel

YUV-kontakten överför analoga signaler via tre kablar (Y=svart och vitt, UV=färger). YUV används för överföring av HDTV och är kompatibel med till exempel Cinch.

Kontrast

Kontrasten återspeglar graderingarna mellan den ljusaste och mörkaste punkten. Detta bestäms från vitt till grått till svart. Ju högre kontrast, desto mer exakt kan de enskilda graderingarna mellan de olika delarna urskiljas. I verklig användning spelar kontrasten dock egentligen bara en roll i mörka rum, eftersom ljuset motverkar kontrasten. För presentationsprojektorer är detta därför ganska irrelevant.

Kortdistansprojektorer

Speciella projektorer för korta avstånd som är utrustade med ett vidvinkelobjektiv har utvecklats för användning i konferensrum och klassrum. Dessa projektorer brukar också användas i samband med interaktiva whiteboards. Kortdistansprojektorer har den egenskapen att de projicerar en stor bild från ett mycket kort avstånd. Detta är mycket populärt, särskilt i presentationsutrymmen: å ena sidan döljs lite av bilden när presentatören står framför skärmen och å andra sidan bländas presentatören inte eller bara lite av projektorn. En ökning av denna effekt erbjuds av ultrakortdistansprojektorer, som projicerar den motsvarande stora bilden från bara några centimeter avstånd.

Våra rekommendationer för projektorer med kort räckvidd

L

Lampans livslängd

Lampans livslängd anges av tillverkaren i normalt läge och i miljöläge. Beroende på vilket läge projektorn används i kan lampan hålla kortare eller längre. Livslängden beror dock också på hur länge lampan används. Dessutom kan yttre påverkan som damm eller nikotin leda till att livslängden förkortas. Det är därför inte möjligt att fastställa den exakta livslängden för en projektor. Tillverkarens specifikationer är därför endast medelvärden och kan avvika i verkligheten.

Volym

Naturligtvis avger varje projektor ett driftsljud som orsakas av ventilationsfläktens kylfunktion. Detta anges av tillverkaren i databladet i dB (decibel). I Eco-läget är projektorerna tystare än vid normal drift.

LCD - flytande kristallskärm

LCD (Liquid Crystal Display) är en projektionsteknik. Lampans ljus delas upp i de tre primära färgerna rött, grönt och blått (3LCD) med hjälp av en dikroisk spegel. Det uppdelade ljuset filtreras av en polysilikonpanel med flytande kristaller som arbetar för varje färg. Detta ger monokroma bilder som överlagras av ett prisma för att skapa en bild på skärmen. Särskilt högkvalitativa strålare använder fyra paneler (4LCD). Med 4LCD-projektors separeras även färgen gul. Denna förstärkning framhäver framställningen av gult.

LCoS - flytande kristall på kisel

LCoS är en projektionsteknik. Denna teknik använder också flytande paneler, men panelerna är inte belysta som i LCD-tekniken. Det finns speglar bakom panelerna som liknar DLP-tekniken. Dessa speglar minskar avsevärt flygbildseffekten och ger högre kontrastvärden. LCoS-tekniken används främst av Canon. I kombination med Canons patenterade AISYS-teknik (Aspectual Illumination System) ger LCoS-projektorerna en ljusare bild än projektorer med jämförbar teknik på ett mindre utrymme. Canons AISYS-system finns därför endast i LCoS-projektorer.

LED - lysdioder

LED är en belysningsteknik. I LED-tekniken används lysdioder som belysningsmaterial och inte konventionella UHP-lampor.

Våra rekommendationer för LED-projektorer

Lens shift

Med objektivförskjutning avses funktionen att flytta objektivet i alla riktningar (vänster, höger, uppåt och nedåt). Denna funktion gör det därför möjligt att flytta bilden manuellt (med hjälp av ett vridhjul) eller motoriskt på skärmen. Detta hjälpmedel är användbart om du inte kan placera projektorn exakt i mitten framför skärmen. Höjderna kan också kompenseras så att bilden visas i räta vinklar i stället för i en trapetsform. Till skillnad från keystone-korrigering/keystone-korrigering sker kompensationen utan kvalitetsförlust eftersom det är en optisk bildförskjutning och inte en digital bildkonvertering.
lens_shift_animation

Luminansfaktor

Luminansfaktorn beskriver hur mycket starkare (eller svagare) ljuset reflekteras jämfört med en standardiserad mattvit yta. Reflektionsegenskaperna definieras i DIN-standard 19045. Ju större luminansfaktor som anges för en skärm, desto mindre är betraktningsvinkeln

Lumen enligt ISO 21118

En projektors ljusstyrka anges i lumen. En annan vanlig term är ANSI-lumen, som hänvisar till testerna från American National Standards Institute. Eftersom standardiseringen där inte längre är giltig sedan 2003 är det bara namnet som nu är bekant. För en standardiserad jämförelse av ljusstyrkan måste nu testet enligt ISO 21118 eller IEC 21118 utföras. Här projiceras en 100 % vit bild på en kvadratmeter. Denna delas upp i 9 sektioner. Nu ska ljusstyrkan i lux mätas i mitten av varje sektion. Medelvärdet av de nio värdena ger lumen enligt ISO 21118.

Lux

Lux är en måttenhet för ljus. Det är enheten för den härledda storheten belysningsstyrka och dess motsvarande strålningsstorlek, den specifika ljusemissionen. Beräkning: 1 lx = 1 lm / m².

M

Maskering

Om möjligt bör en projektor alltid vara vinkelrätt och horisontellt riktad mot skärmen för att uppnå ett optimalt resultat. Detta är dock inte alltid möjligt i praktiken. Därför är nästan alla projektorer utrustade med en vertikal och eventuellt även med en horisontell keystone-korrigering. Denna funktion kompenserar digitalt för och korrigerar trapezoidal förvrängning av bilden. Följande illustration visar hur keystone-korrigeringen beter sig i användning:

MEMC Motionflow

MEMC (Motion Estimation/Motion Compensation) Motionflow är vad BenQ kallar sin teknik för att beräkna mellanliggande bilder. Ett integrerat demoläge illustrerar effekterna av de olika nivåerna.

Mini Jack

Med en enpolig minikontakt kan monoljudssignaler överföras, med en tvåpolig en stereoljudssignal och med en trepolig en stereoljudssignal och bilddata kan överföras.

Motionflow

Motionflow är vad Sony kallar sin teknik för att beräkna mellanliggande bilder. Mellanbilder och mörka faser läggs in för att öka skärpan i rörelser.

N

Nätverk

En projektors nätverkskapacitet avser vanligtvis endast kontroll och övervakning. Med hjälp av RJ45-gränssnittet kan data (t.ex. lamptimmar) läsas ut från en projektor och kontroll/menystyrning kan tas över. De flesta tillverkare inkluderar programvara som gör det möjligt att styra och övervaka flera projektorer samtidigt. Tyvärr är överföringen av skärminnehåll endast möjlig med några få modeller och erbjuder otillräcklig hastighet, så att endast enkelt innehåll som bildfiler (jpg-format) kan överföras. Se även Easy MP

Användbart område

Den effektiva ytan på en skärm är den belagda delen av duken som bilden projiceras på. Ramen och boxbredden är alltid några centimeter bredare än skärmens användbara yta.

O

Office Viewer

Med Office Viewer-funktionen kan Microsoft Office- (Word, Excel, PowerPoint) och PDF-filer spelas upp direkt från ett USB-minne - en extra bärbar dator behövs inte. Alla effekter kan dock inte återges exakt som på en dator, eftersom datorkraften fortfarande är något begränsad.

Offset

De flesta projektorer projicerar inte rakt fram, utan med en liten vertikal förskjutning nedåt eller uppåt (beroende på installationstyp, det finns t.ex. bord- eller takinstallationer som gör denna förskjutning användbar). Denna så kallade förskjutning kan kompenseras med hjälp av vertikal keystone-korrigering (varning: kvalitetsförlust!) eller objektivförskjutningsfunktion (optisk, förlustfri lösning).

OSD - On-screen Display (skärmvisning)

Termen OSD står för On-Screen-Display. Moderna AV-mottagare erbjuder möjligheten att bekvämt ställa in alla funktioner via OSD. OSD visas sedan på TV:n eller projektorprojektionsskärmen. OSD:n tjänar också till att visa ytterligare information om den aktuella uppspelningen, t.ex. upplösningsnivån eller det ljudformat som ska spelas upp

P

PC Gratis

Med Office Viewer-funktionen kan Microsoft Office- (Word, Excel, PowerPoint) och PDF-filer spelas upp direkt från ett USB-minne - en extra bärbar dator behövs inte. Det bör dock noteras att alla effekter inte återges exakt som med datorn, eftersom beräkningskraften fortfarande är något begränsad. PC Free-funktionen fungerar på en jämförbar grund, men vanligtvis kan endast bildfiler (t.ex. JPEG) spelas upp.

Appar för projektion

i dag är det omöjligt att tänka sig en vardag utan iPhone och iPad. Tack vare de praktiska presentationsapparna från vissa projektortillverkare kan du nu också presentera direkt från din iPhone eller iPad. Vår jämförelse av presentationsappar visar dig fördelarna och nackdelarna med de olika apparna - så att du kan hitta den som passar bäst för dina presentationsvanor.

Projektionsavstånd

Projektionsavståndet anger vid vilket projektionsförhållande motsvarande bildbredd uppnås. Detta värde beror på det installerade objektivet.

Exempel 1 - Beräkning av avståndet:
Projektionsförhållande 1,4-1,8:1
Önskad bildbredd = 300 cm
Resultat: 420 - 540 cm avstånd (300 x 1,4 eller 1,8)

Exempel 2 - Beräkning av möjliga bildbredder:
Projektionsförhållande 1,4-1,8:1
Projektionsavstånd = 560 cm
Resultat: 311 - 400 cm bildbredd (560 / 1,4 eller 1,8)

Förhållande mellan prognoserna

Projektionsförhållandet anger vid vilket projektionsavstånd motsvarande bildbredd uppnås. Detta värde beror på det installerade objektivet.

Exempel 1 - Beräkning av avståndet:
Projektionsförhållande 1,4-1,8:1
Önskad bildbredd = 300 cm
Resultat: 420 - 540 cm avstånd (300 x 1,4 eller 1,8).

Exempel 2 - Beräkning av möjliga bildbredder:
Projektionsförhållande 1,4-1,8:1
Projektionsavstånd = 560 cm
Resultat: 311 - 400 cm bildbredd (560 / 1,4 eller 1,8)

Pure Direct

Pure Direct (även Pure Audio) är en krets som är integrerad i moderna AV-, stereo- eller hifi-mottagare. Funktionen förbigår alla ljudpåverkande element, t.ex. kontroller för diskant, bas, balans och ljudstyrka. På så sätt undviks alla förändringar i ljudsignalen och man får ett så rent ljud som möjligt. I de flesta fall stängs även den främre displayen av och när det gäller AV-mottagare avaktiveras videosektionen. Pure Direct-kretsen möjliggör en "överbryggning" av kretsar för att ge den kortaste signalvägen från ingången till förstärkarna. Detta gör det möjligt att njuta av rent ljud

Ren rörelse

Pure Motion är tekniken för beräkning mellan bildrutor som utvecklats för Optomas hemmabio-projektorer. Den beräknar ytterligare bilder i realtid, lägger in dem mellan de befintliga bilderna och löser därmed upp rörelser i högre grad.

R

Reflektivt beteende

Skärmens reflektionsbeteende anger luminansfallet till 50 % (halvvärdesvinkel) och den resulterande luminansfaktorn. På grund av sin diffusa reflektion har mattvita skärmar minst inflytande på bildkvaliteten.

Regnbågseffekt

Regnbågseffekten uppstår i princip med alla 1-chip DLP-projektorer. Det är dock bara en tredjedel av alla användare som uppfattar denna effekt. När bilder genereras av DLP-projektorer projiceras en specifik färg i färghjulet successivt på skärmen för varje pixel och tolkas av betraktarens öga som en respektive färg med en specifik ljusstyrka/intensitet. Ju fler segment färghjulet i en DLP-projektor har och ju snabbare det roterar eller ju snabbare DLP-chipet styrs, desto mindre blir regnbågseffekten. Då kan man uppfatta ett blinkande av färgerna i färghjulet (rött-grönt-blått, eventuellt andra), dels i stillbilder, dels i rörliga bilder, men särskilt i kanterna mellan ljusa och mörka bildområden. Effekten kan också ses i kontrastrika eller mörka bilder, eller när bildinnehållet ändras snabbt, t.ex. i actionfilmer. Tittare som märker av denna effekt rapporterar bland annat mild till svår huvudvärk och yrsel.

RJ45-gränssnitt

En projektors nätverkskapacitet avser vanligtvis endast kontroll och övervakning. Med hjälp av RJ45-gränssnittet kan data (t.ex. lamptimmar) läsas ut från en projektor och styrningen/menystyrningen kan tas över. De flesta tillverkare inkluderar programvara som gör det möjligt att styra och övervaka flera projektorer samtidigt. Överföring av skärminnehåll är endast möjlig med några få modeller och erbjuder tyvärr bara otillräcklig hastighet, så att endast enkelt innehåll som bildfiler (jpg-format) kan överföras. Se även Epson Easy MP.

RLS - fjärrstyrd ljuskälla

Tekniken för fjärrstyrd ljuskälla, som utvecklats av projectiondesign, placerar lamporna och färghjulen utanför projektorn i ett rackmonterat hölje. Den genererade bilden överförs till projektorhuvudet med optik via en gel och en upp till 30 m lång kabel. Själva projektorhuvudet kan alltså monteras i många olika lägen och fungerar tyst

RS232

Projektorn kan styras eller hanteras via RS232-gränssnittet.

Bakåtprojektion

För bakåtprojektion placeras projektorn bakom skärmen och motsvarande läge aktiveras i projektormenyn. Denna funktion säkerställer att bilden speglas. Fördelen med bakåtprojektion är att bilden inte skyms när personer går framför bilden i ljuskäglan mellan projektorn och skärmen. För bakåtprojektion behövs projektorer med högre ljusflöde eftersom mycket ljus går förlorat när det passerar genom skärmen. För bakåtprojektion behövs en lämpligt genomskinlig skärm (bakåtprojektionsskärm).

S

S-Video

Med S-Video (Separate Video) överförs analoga videodata. Fördelen med S-Video är att man kan få bättre kvalitet på signalerna än med kompositvideo.

Scart

Scart är en plug-in-anslutning genom vilken analoga ljud- och videosignaler kan överföras. Den är kompatibel med andra analoga anslutningar som Cinch eller S-Video.

Svart nivå

Svartnivån anger det lägsta ljusvärdet för projektionen som uppnås när en svart bild projiceras. Ju bättre svartvärdet är, desto mer betonas mörka färgtoner/svarta toner i bilden.

Standardobjektiv

Med stora installationsprojektorer har du möjlighet att byta lins. Beroende på kraven (avstånd/bildbredd) finns olika valfria linser tillgängliga:

 • Standardobjektiv
 • Vidvinkelobjektiv (litet avstånd/stor bild)
 • Teleobjektiv (långt avstånd / liten bild)

Spridningsfaktor

Spridningsfaktorn anger hur mycket luminansfaktorn har sjunkit när den mäts från sidan. En spridningsfaktor på 50 % innebär att hälften av luminansen fortfarande kan mätas vid en betraktningsvinkel på 20 grader.

Spridningsvinkel

Spridningsvinkeln anger den förlust av ljusstyrka som uppstår när man tittar från sidan. Värdet för spridningsvinkeln anges i grader.

Superupplösning

Super Resolution är en teknik som används till exempel i avancerade hemmabioapparater. Den erbjuder en skärpning av bildmaterialets upplösning (även med Blu-ray-media), vilket gör att detaljerna framträder ännu bättre. Signalen demonteras, bearbetas och återmonteras av programvaran tillsammans med chiptekniken.

T

Teleobjektiv

Med stora installationsprojektorer har du möjlighet att byta lins. Beroende på kraven (avstånd/bildbredd) finns olika valfria linser tillgängliga:

 • Standardobjektiv
 • Vidvinkelobjektiv (litet avstånd/stor bild)
 • Teleobjektiv (långt avstånd / liten bild)

TN-panel

TN-panelen är en typ av panelteknik som används i monitorer och skärmar. TN står i det här fallet för "Twisted Nematic". I en TN-panel är vätskekristallerna vertikalt inriktade så snart spänningen är avstängd. Här är molekylerna vridna med upp till 270 grader i förhållande till varandra. Detta gör att det polariserade ljuset roteras och det passerar den övre polarisatorn för att belysa pixeln. Men eftersom molekylerna aldrig kan riktas in perfekt leder detta till en minskad betraktningsvinkel och lägre kontrast

Toslink

Toslink-anslutningen är en optisk signalanslutning som bygger på optiska fibrer. Den används för digital överföring av ljudsignaler. Den optiska konstruktionen ger en lägre känslighet för störningar från yttre magnetiska och elektriska influenser. Anslutningen används främst inom området för DVD-/Blu-rayspelare och jämförbara enheter i anslutning till en AV-mottagare, om dessa arbetar med dts- eller Dolby Digital-signaler.

Korrigering av keystone

Om möjligt bör en projektor alltid vara vinkelrätt och horisontellt riktad mot skärmen för att uppnå ett optimalt resultat. Detta är dock inte alltid möjligt i praktiken. Därför är nästan alla projektorer utrustade med en vertikal och eventuellt även med en horisontell keystone-korrigering. Denna funktion kompenserar digitalt för och korrigerar trapezoidal förvrängning av bilden. Dessutom finns det även en automatisk keystone-korrigering, där projektorn automatiskt känner av lutningen och justerar sig själv.

U

Projektor för ultrakort avstånd

Speciella projektorer för korta avstånd som är utrustade med ett vidvinkelobjektiv har utvecklats för användning i konferensrum och klassrum. Dessa projektorer används också för interaktiva whiteboards. De har den egenskapen att de kan projicera en stor bild från ett mycket kort avstånd. Projektorer för ultrakorta avstånd är mycket populära för presentationer. Dels eftersom bilden inte skyms när presentatören står framför skärmen, dels eftersom presentatören inte eller endast svagt bländas av projektorn. En förstärkning av denna effekt erbjuds av ultrakorta avståndsprojektorer, som projicerar den motsvarande stora bilden från bara några centimeter avstånd.

USB

USB (Universal Serial Bus) används för att styra och hantera projektorn (USB-B). Med vissa företagsapparater är det också möjligt att presentera Office-filer och bilder direkt med ett USB-minne eller att ansluta en mus via USB-ingången (USB-A).

USB-skärm

USB-displayen ger möjlighet till bildöverföring via en USB-anslutning. Detta sker via USB typ B eller via en mini USB-anslutning. På grund av överföringsstyrkan ersätter den dock inte helt VGA-, DVI- eller HDMI-anslutningen. Bilder, texter och presentationer som inte är alltför datatunga kan överföras utan tvekan. Med videor eller liknande material kan det förekomma ryckningar, så att överföringen liknar ett bildspel. Dessutom kan operativsystemet påverka överföringshastigheten.

V

VA-panel

VA-panelen är också en typ av panelteknik som används för monitorer och skärmar. Förkortningen VA står i det här fallet för "Vertical Alignment" (vertikal anpassning). VA-panelen har den speciella egenskapen att en subpixel är uppdelad i flera segment som kallas domäner. Denna underindelning garanterar att molekylerna är exakt inriktade. Så snart ingen spänning läggs på, är molekylerna vertikalt inriktade och en svart bild visas. När spänning läggs på roteras molekylerna så att ljuset kan passera fritt genom panelen. VA-paneler är kända för sin höga betraktningsvinkel.

Offset

De flesta strålkastare projicerar inte rakt fram, utan med en liten vertikal förskjutning nedåt eller uppåt (beroende på installationstyp, det finns t.ex. bord- eller takinstallationer som gör denna förskjutning användbar). Denna så kallade förskjutning kan kompenseras med hjälp av den vertikala keystone-korrigeringen (varning: kvalitetsförlust!) eller linsförskjutningsfunktionen (optisk, förlustfri lösning), förutsatt att den finns tillgänglig med projektorn

korrektion av vertikal keystone

Om möjligt bör en projektor alltid vara vinkelrätt och horisontellt riktad mot skärmen för att uppnå ett optimalt resultat. Detta är dock inte alltid möjligt i praktiken. Därför är nästan alla projektorer utrustade med en vertikal och eventuellt även med en horisontell keystone-korrigering. Denna funktion kompenserar digitalt för och korrigerar trapezoidal förvrängning av bilden. Dessutom finns det även en automatisk keystone-korrigering, där projektorn automatiskt känner av lutningen och justerar sig själv.

VESA

VESA-standarden anger vilket fäste som passar vilken enhet. De flesta enheter passar för universalfästen. Det enda du behöver veta är den så kallade VESA-standarden för hålet på baksidan av din LCD/plasma eller TFT.

VGA

VGA (D-Sub15) är den vanligaste anslutningstypen för projektorer. Analoga signaler kan överföras även med långa kabelsträckor.

Forerun

Den främre kanten är den del som ligger ovanför duken. På så sätt kan den övre vertikala ytan av en rullduk begränsas och bestämmas fritt inom vissa gränser. Den främre kanten förhindrar att dukens synliga yta ställs in för högt när duken placeras i rum med högt i tak.

VR (virtuell verklighet)

Virtuell verklighet, eller VR, är en virtuellt skapad verklighet som användaren är nedsänkt i. Med VR-glasögon går användaren visuellt in i en digital värld, medan hans synfält är avstängt från omvärlden. För optimal uppfattning spelas även ljud upp via hörlurar, vilket understryker intrycket av virtuell verklighet. Så snart användaren är nedsänkt i den virtuella världen kan han eller hon interagera med omgivningen via sensorer eller kontrollelement. I bästa fall rör sig användaren i den, på ett slags löpband, men inom ett rum. VR-glasögon används för simuleringar av olika slag, spel eller visning av information. Innehållet för virtual reality-glasögon skapas ofta med en 360-graders kamera för att fördjupa användaren i en virtuell bild av sin omgivning.

W

Vidvinkelobjektiv

Med stora installationsprojektorer har du möjlighet att byta lins. Beroende på kraven (avstånd/bildbredd) finns olika valfria linser tillgängliga:

 • Standardobjektiv
 • Vidvinkelobjektiv (litet avstånd/stor bild)
 • Teleobjektiv (långt avstånd / liten bild)

WLAN - trådlöst lokalt nätverk

WLAN (Wireless Local Area Network) är ett trådlöst nätverk. Vissa projektorer kan kopplas trådlöst till datorer så att en trådlös bildöverföring kan ske. Den nuvarande WLAN-standarden är dock ännu inte tillräcklig för överföringar med hög datahastighet (filmer etc.) och är vanligtvis för långsam

Y

YPAO

Yamahas YPAO-ljudoptimering analyserar rummets akustik och justerar automatiskt olika ljudparametrar så att ljudet blir optimalt från lyssnarpositionen. YPAO står för Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer. En speciell mikrofon med en enda mätning tar emot impulserna från AV-mottagaren. Dessa skickas ut via varje enskild högtalare. Mottagaren beräknar sedan mätdata och optimerar rumsakustiken via parametriska equalizers.

YUV-kontakt

YUV-kontakten överför analoga signaler via tre kablar (Y=svart och vitt UV=färger). YUV används för överföring av HDTV och är kompatibel med till exempel Cinch.

W

Zoom

Med zoomen kan du variera bildstorleken trots att projiceringsavståndet förblir detsamma. Man skiljer på manuell zoom och motoriserad zoom.

Beräkning av mellanliggande bilder

Interframe-beräkning är en teknik för rörelseförbättring som används i projektorer. Den beräknar ytterligare bilder i realtid och infogar dem mellan de befintliga bilderna, vilket ökar rörelsernas upplösning. Snabba rörelser visas på så sätt optimalt och samtidigt minskas rörelseoskärpan. Beräkningen av mellanbilder utförs av speciellt utvecklade processorer; tekniken beskrivs på olika sätt beroende på projektortillverkare. Den kan vanligtvis regleras i flera steg beroende på tillämpningen
Tobias Berg och Oliver Stenzel - kontaktpersoner inom inköp och försäljning - skriver på glasrutan

Har du fortfarande öppna frågor?

Vi ger dig också gärna personlig rådgivning - vi ser fram emot ditt samtal eller e-postmeddelande! Om du vill att vi ska ringa upp dig kostnadsfritt, lämna dina kontaktuppgifter till oss nu.