Så hittar du en lämplig hemmabioprojektor

Ta reda på alla viktiga urvalskriterier från denna köpguide innan du köper en bra projektor för din hemmabio. Vi redogör också på ett kompakt och förståeligt sätt vilken duk och vilket surroundsystem som bäst passar din hemmabio. För att snabbt komma igång med hemmabionöjet 2022!Komplett hemmabio: Projektor, duk & surroundsystem

Ett klassiskt hemmabiosystem består av tre delar: en projektor, en filmduk och ett surroundsystem, inklusive AV-receiver, för ett bombastiskt bio-sound. Om dessa väljs på rätt sätt kan varje enskild hemmabiokomponent för sig vara lite billigare. Vi rekommenderar inte de billigaste versionerna. Det är bättre köpa testade enheter från kända tillverkare.

Tips: Ett urval av testvinnande hemmabioprojektorer finner ni i vår projektor-topplista.

Detta klarar en bra hemmabioprojektor

Om du vill köpa en hemmabioprojektor, var särskilt uppmärksam på följande 4 kvalitetsfunktioner hos en hemmabioprojektor. En bra balans mellan dessa funktioner garanterar en bra kvalitet på hemmabioprojektionen.

 

Hemmabioprojektion

 

Lämpligt utrymme för hemmabio

Utrymmets art och storlek spelar en viktig roll för hemmabion. Det beror på dessa två faktorer vilken projektor, vilken typ av duk och vilken hemmabiosysteminställning som passar bäst.
Detta bör du ha i åtanke:

 

Projektionsavstånd

Beroende på projektortyp behöver du mer eller mindre avstånd mellan projektionsytan och projektorn. Vår projektionsområdesräknare hjälper dig att mäta detta avstånd.

 

Hur mörkt rummet är

I grund och botten bör du alltid mörka ner ett hemmabiorum. Om detta endast är möjligt i begränsad utsträckning eller inte alls, måste projektorn ha motsvarande höga ljusstyrkor. Ha i åtanke: Ju ljusare projektorn är, desto lägre är kontrasten.

 

Placering av duken

Det utrymme du behöver för att hänga upp duken på väggen eller på taket beror på vilken typ av duk det är. Se till att installationsbasen är fast.

 

Placering av surroundboxen

Du behöver också utrymme för att installera ditt surroundsystem. Särskilt om du vill installera ett större antal surroundhögtalare. Högtalarna ska inte täckas av filmduken.

 

Så enkelt som det låter: Ju ljusare bilden är, desto bättre kan du se den i en ljus miljö. Men då blir kontrasten lidande. Det är viktigt att hitta den optimala mellanplanen för respektive utrymme, eftersom en bild som är för ljus snabbt ser platt ut. En projektor med hög ljusstyrka erbjuder därför endast genomsnittliga kontrastvärden.


Projektorns ljusstyrka anges i ANSI-Lumen. Tillräckligt med ljusstyrka för hemmabio finns i det fyrsiffriga sortimentet. Från 1 500 Lumen kan det roliga med hemmabio börja.


Vi rekommenderar dock projektorer med högre Lumenvärden: Från cirka 2 000 lumen kan du få en bra hemmabiobild även i mindre mörkare rum.

Gradering av ljusstyrkaANSI-Lumen
bra från ca 1 500
mycket bra från ca 2 000

ANSI-Lumen: från ca 1 500

Gradering av ljusstyrkabra

ANSI-Lumen: från ca 2 000

Gradering av ljusstyrkamycket bra

Mörka alltid ner ditt hemmabiorum om möjligt! Detta ökar bildkvaliteten och bidrar till hemmabio-atmosfären.


Ljust hemmabiorum

Kontrast

Kontrast är den visuellt uppfattade skillnaden mellan de ljusa och mörka områdena i en bild. När det gäller projektorer är det ljusstyrkans kontrast som menas. En filmscen eller en bild, till exempel ett foto, ser desto mer spännande ut ju högre denna kontrast är. Därför är kontrast en viktig kvalitetsfunktion i en projektionsbild.


Kontrasten anges som ett förhållande. Till exempel betyder kontrasten 1 000:1 att skillnaden mellan den mörkaste punkten och den ljusaste punkten är tusen enheter.


Under tiden säkerställer projektorer också ett särskilt högt kontrastintervall med HDR-kompatibilitet. HDR (High Dynamic Range) säkerställer en hög kontrastgradering, som inte bara har en positiv effekt på den svarta nivån, utan också har en positiv effekt på färgeffekten.


I själva verket är tillverkarens information om en projektors kontrast felaktig. Till exempel kan du ofta se i databladen att 3LCD-projektorer tenderar att ha en lägre kontrast än DLP-projektorer. Men bli inte förvirrad av detta, utan följ bara informationen i nedanstående tabell. Det gäller för alla hemmabioprojektorer med beprövade projektorteknologier.

Hemmabioprojektor klassKontrast
Ingång från ca 20 000:1
Mellanklass från ca 80 000:1
Lyxklass från ca 500 000:1

Hemmabioprojektor klass: Ingång

Kontrast: från ca: 20 000:1

Hemmabioprojektor klass: Mellanklass

Kontrast: från ca: 80 000:1

Hemmabioprojektor klass: Lyxklass

Kontrast: från ca: 500 000:1

 

Kontrastrik bild

Bildupplösning

Bildupplösning är populärt känt som bildskärpa. I själva verket verkar bilder med högre upplösning vara skarpare än bilder med lägre upplösning. Som ett resultat ser vi fler bilddetaljer och nyanser, som verkligen inspirerar oss, äkta cineaster.


Att jaga högsta möjliga upplösning bör dock inte vara högsta prioritet. Redan med WXGA upplösning (1 280 x 800) hos en projektor får du en detaljerad hemmabiobild. Vi rekommenderar dock att du använder en projektor med Full HD upplösning. Denna bildupplösning tillhör bildkvalitetsstandard och ger därmed ett mycket bra bilddetaljdjup.


Bildskärpans stora mästare är utan tvekan 4K-projektorn. De lyser med en utmärkt bildskärpa och en otrolig mängd detaljer. 4K-projektorer finns tillgängliga med två resolutioner: 3 840 x 2 160 och 4 096 x 2 160. Den senare kallas den "riktiga" 4K-upplösningen, även om det i verkligheten är en nästan omöjlig skillnad mellan de två.


Bildformatet är nära besläktat med bildupplösningen. En full HD-projektor projicerar i 16:9-format, medan en WXGA-projektor tar bilden till 16:10-format. För varje bildformat finner ni hos oss en passande duk.

BildupplösningBildformat
Full HD 1 920 x 1 080 16:9
WXGA 1 280 x 800 16:10
4 K (UHD) 3 840 x 2 169 16:9
4 K 4 096 x 2 160 16:9

Bildupplösning: Full HD 1 920 x 1 080

Bildformat: 16:9

Bildupplösning: WXGA 1 280 x 800

Bildformat: 16:10

Bildupplösning: 4 K (UHD) 3 840 x 2 169

Bildformat: 16:9

Bildupplösning: 4 K 4 096 x 2 160

Bildformat: 16:9

Rätt duk för hemmabio

När du väljer en lämplig duk bör du vara uppmärksam på följande filmdukegenskaper:

Fram- eller bakprojektion

Projektionsskärmar finns tillgängliga för både fram- och bakprojektion. För hemmabio passar dukar för framprojektion bäst. Bakprojektionsdukar kräver mycket plats. Därför används de mer inom företagsområdet.

 

Typ av duk

I detta sammanhang kan man skilja mellan stationära och mobila dukar. Stationära dukar är fastmonterade, medan mobila dukar enkelt kan transporteras från en plats till en annan och snabbt installeras där. För hemmabio rekommenderar vi en stationär filmduk.

 

Gain-Faktor

Gain-Faktor eller Luminansfaktor är ett mått på reflektionsförmågan hos en duk. Ju högre Gain-värde desto starkare reflekterar duken ljuset som projiceras på den. Detta ökar bildens ljusstyrka, men visningsvinkeln blir mindre med ökande värden. För hemmabio passar det bäst med dukar med Gain-värden mellan 1,0 och 1,2 Gain.

 

Dukformat

Det typiska hemmabiodukformatet är 16:9-format. De flesta Hollywoodfilmerna har filmats med format och passar därför optimalt på projektionsytor med detta bildförhållande. Dessutom har den populära Full HD-bildupplösningen också detta bildförhållande. Naturligtvis kan du använda andra dukformat som projicerar 16:10, 4:3 eller 1:1. I detta fall förblir emellertid en del av dukområdet oanvänd. Det är dock tillrådligt att använda en duk som är korrekt för projektorformatet så att den svarta kanten ramar in bilden.

 

Dukfunktion

Beroende på modell kan dukarna rullas ut och rullas in antingen för hand eller med en inbyggd motor. Motordukar är i regel dyrare, men erbjuder den bästa komforten. Exempel på billigare alternativ är Rulldukar, som hanteras manuellt.

Hanteras för handHanteras med motor
Rullduk Motordriven duk
Rullduk Motordriven duk
Vevduk Infällbar duk från taket
Vevduk Infällbar duk från taket

Hanteras för hand

Rullduk


Vevduk


Hanteras med motor

Motordriven duk


Infällbar duk från taket


För en avancerad hemmabio rekommenderar vi en Ramduk. Duken är ordentligt sträckt i dukramen, vilket förhindrar kvalitetsreducerande rynkor.

 

Ultra-Kurzdistanzbeamer

Kortdistansprojektor: Snabb hemmabio utan duk

Lägg ner projektorn, starta, justera, klart. Så snabbt kommer du igång med hemmabio om du använder en kortdistansprojektor. Dessa projektorer är vanligtvis kompakta, lätta och enkla att installera. Och framför allt projicerar de på kort avstånd ( några centimeter! ) en bild med en diagonal upp till 2 meter . Direkt på en fri, vit väggyta. Ingen duk behövs!

FördelarNackdelar
bästa projektortypen för små rum relativt dyr
enkel installation något låg ljuseffekt
Bilddiagonal upp till 2 meter ingen avancerad hemmabio
Ingen duk behövs!
även tillgänglig med Full HD

Fördelar

bästa projektortypen för små rum

enkel installation

Bilddiagonal upp till 2 meter

Ingen duk behövs!

även tillgänglig med Full HD


Nackdelar

relativt dyr

något låg ljuseffekt

ingen avancerad hemmabio

Tips: För att få en bättre bildkvalitet behövs det speciell dukfärg. Till exempel den för Screen Goo. Eller en Ramduk. Andra duktyper är olämpliga.

Den bästa projektionsteknologin för hemmabio: LCD eller DLP?

Två projektionstekniker dominerar hemmabiomarknaden: DLP och LCD. Cirka 80 procent av hemmabioprojektorerna arbetar med antingen DLP eller LCD. De resterande 20 procenten hör till projektionsteknik som LCoS, SXRD och D-ILA.


DLP (Digital Light Processing) är en projektionsteknik i vilken projektionsbilden genereras med hjälp av mikrospeglar. Speglarna är belägna i den så kallade DMD-Chip (Digital Mirroring Device). Varje individuell spegel styrs individuellt elektroniskt och projicerar en pixel åt gången. Ett snabbt roterande färghjul placerat framför projektorlampan ger färg. Den mest kända tillverkaren av DLP-projektorer är Acer


LCD (Liquid Crystal Display) använder paneler för flytande kristaller för avbildning. Enskilda pixlar på panelerna mörknas eller ljusas via elektronisk styrning. För varje grundfärg (röd, grön, blå) används en LCD-panel. Till de mest kända LCD-projektortillverkarna hör det japanska företaget Epson


Den största skillnaden mellan LCD och DLP: LCD är tilltalande för ögat med en överväldigande färgskärm, medan DLP ger intensiva bilder med hög kontrast.

ProjektorteknologiFördelar
mycket bra färgpresentation
mycket bra färgåtergivning
starka färger
mycket bra kontrast
stort urval av 3D-projektorer
hög fyllnadsfaktor

Projektorteknologi

Fördelar

  • mycket bra färgpresentation
  • mycket bra färgåtergivning
  • starka färger

Fördelar

  • mycket bra kontrast
  • stort urval av 3D-projektorer
  • hög fyllnadsfaktor

LED-projektor

Köpa en hemmabioprojektor med LED eller lampa?

En kvicksilverlampa används som ljuskälla i de flesta hemmabioprojektorer. Dessa lampor är kraftfulla och uppnår höga ANSI-lumenvärden. Användningen av kvicksilver, som permanent skadar miljön, är dock diskutabelt. Dessutom har konventionella projektorlampor en relativt kort livslängd på cirka 5 000 till 6 000 drifttimmar . Därefter måste projektorlamporna bytas ut.


De konventionella lampprojektorerna kompenseras av projektorer med LED-paneler för ljusgenerering. De är mer energieffektiva än lampprojektorer och har en livslängd på circa 20 000 drifttimmar och de skadar inte heller miljön. Den största nackdelen med hemmabioprojektorer med LED är dock den dåliga ljuseffekten jämfört med lampprojektorer och det begränsade urvalet.


Mörka ner ditt hemmabiorum tillräckligt, då kan även en LED-projektor övertyga som hemmabioprojektor.

Vad är ett lämpligt hemmabiosystem?

Ett bra hemmabiosystem är en annan viktig del av hemmabio. För det första garanterar det uppfyllande ljudet att du kommer att bokstavligen leva dig in i filmen.


Ett klassiskt hemmabiosystem består av en AV-Receiver, flera surroundlådor och en subwoofer för ett kraftfullt basljud. De flesta hemmabiofans använder i sina hemmabiorum ett 5.1 Dolby Surround-System.

SurroundsystemLite mer krävande, men också mycket mer spännande är 7.1 och 11.2 surroundsystemen. Det rumsliga ljudet kommer bäst fram här. Förutsatt att du har ett motsvarande stort hemmabiorum för att installera ytterligare Surroundhögtalare och även en AV-receiver, som stöder ytterligare ljudkanaler.


Om du vill uppleva det verkliga tredimensionella ljudet rekommenderar vi moderna AV-receivers med stöd för 3D-Audio-Format (Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D). I kombination med Atmos-kapabla högtalare eller takhögtalare kan du sedan utöka ditt surroundsystem med ljudet ovanifrån.

De viktigaste anslutningarna för hemmabioprojektorer

Den viktigaste anslutningen finns inte. Men det finns en HDMI-anslutning som dessutom är beprövad för multimedia. Denna överför bild och ljud med en kvalitet som passar för hemmabio (även 3D i Full HD). Om din hemmabioprojektor har en sådan anslutning kan du använda vilken HDMI-utrustad uppspelningsenhet som helst, t.ex. Blu-ray spelare eller DVD spelare.

4K-projektorer använder en HDMI 2.0-anslutning. Från HDMI 2.0a stöds uppspelningen av HDR-signaler.

Anslutningar som DVI-I eller VGA är också ofta standardanslutningarna för en projektor. De är ganska olämpliga för hemmabio eftersom de bara överför bilddata, de överför inte kopieringsskydd och bildkvaliteten är underlägsen HDMI-anslutningen.

Info och tips om alla projektoranslutningar finner du på vår sida “Projektoranslutningar".

Projektorfunktioner för hemmabio

Speciella projektorfunktioner förbättrar din hemmabioupplevelse:

 

Mellanbildsberäkning (Frame Interpolation)

För de som älskar actionfilmer och explosiva Hollywood-rullar är mellanbildsberäkning ett måste. Projektorer med raminterpolering beräknar uppdateringsfrekvensen för snabba scener och lägger till nyberäknade bilder om det behövs. Detta gör att filmscener verkar flytande.

3D-möjlighet

Om du vill kunna njuta av 3D-filmer i din hemmabio bör din nya hemmabioprojektor naturligtvis vara 3D-kapabel. Se till att projektorn inte bara är 3D-klar, utan även att den kan bearbeta 3D-signalen via HDMI.

LensShift

Med Lens Shift kan du justera projektionsbilden optimalt utan snedvridning. Den vertikala Lens Shift som används i de flesta projektorer gör att bilden kan flyttas vertikalt. Dyrare hemmabioprojektormodeller har ofta en extra horisontell linsförskjutning, vilket också gör att bilden kan flyttas horisontellt. Båda funktioner är ytterst praktiska: Detta ger dig mer utrymme för att positionera projektorn.

HDR-kompatibilitet (High Dynamic Range)

Vissa moderna hemmabioprojektorer är HDR-kompatibla. I samband med uppspelningsenheter som stöder ett utökat kontrastområde får du en betydligt högre kontrast och därmed mer detaljerad hemmabiobild. Hittills har emellertid HDR-kompatibilitet endast reserverats för 4K-projektorer.

Rec. 2020 Kompatibilitet

Rec. 2020 är en rekommenderad standard som definierar kvalitetsegenskaperna för högupplösta UHD-format. I likhet med HDR-kompatibilitet finns enheternas innehåll även i Rec. 2020-standarden, kan reproduceras i en betydligt högre bildkvalitet.

Tillbehör för hemmabioprojektor

Dessa tillbehör är inte obligatoriska, men förser din hemmabio med efterbehandling.

 

Popcornmaskinen

Läcker popcorn från en autentisk designpopcornmaskin - det är äkta hemmabio!

3D-glasögon

Få kompletterande 3D-glasögon. Och upplev 3D-hemmabio tillsammans med din familj eller vänner.


Projektorns takmontering

Stabila projektorfästen för takmonteringen - sparar plats och enkelt att montera.

Wireless HDMI Sets

Utrusta din hemmabioprojektor med en trådlös HDMI-uppsättning och överför hemmabiobilden trådlöst från en bärbar dator eller Bluray-spelare till projektorn.

 

Inköpsråd projektor

Fyllt med den viktigaste informationen om att köpa en projektor: Teknologi, funktioner, installation och tydligare förklaringar.
Korrekt anslutning av projektorn

Att ansluta en projektor är ingen häxkonst. Den här guiden gör det enklare.
Inköpsråd filmduk

Projektor och duk ska samarbeta. Vi förklarar rollen som en bra projektorduk har i ett team med en projektor.projektionsområdesräknare

Helt enkelt ett praktiskt verktyg för att beräkna projektionsavståndet och projektionsstorleken. Prova!

 

Beamershop24 Kontaktperson

Har du några frågor? Vi skulle också gärna ge dig personlig rådgivning - vi ser fram emot ditt samtal eller e-postmeddelande! Om du hellre vill bli uppringd av oss utan kostnad, lämnar du bara dina kontaktuppgifter.
 Kontaktformulär Kontaktperson