Högtalare i ett vardagsrum

Flervägshögtalare - Förklaring av flervägssystem

I den här köpguiden förklarar vi hur ett flervägshögtalarsystem fungerar. Vi berättar också vad du bör tänka på när du köper.

Innehåll

Det finns många olika saker att tänka på när man ska välja en eller flera högtalare. Faktorer som rummets storlek, den avsedda användningen och placeringen av hög talarna spelar en avgörande roll.

Dessa faktorer återspeglas i högtalarens frekvensgång, design, struktur, komplexitet och storlek. Förutom typen av högtalare (golvhögtalare, bokhyllehögtalare och centerhögtalare) är det också viktigt att skilja mellan antalet vägar. Eftersom det finns olika tillvägagångssätt här, vill vi presentera dem för dig mer i detalj.

De viktigaste frågorna kortfattat förklarade

Varför finns det flervägssystem för högtalare?

Högtalarelementen (även kallade chassin) är till stor del ansvariga för ljudet i en högtalare. Målet för varje HiFi-golvhögtalare är att återge det mänskliga hörselområdet, som sträcker sig från 16 till 20.000 Hz, så exakt som möjligt.

Detta kallas linjär återgivning, men i praktiken kan detta inte uppnås eftersom tillverkarna inte kan ta hänsyn till akustiken i lyssningsrummet. Vissa tillverkare går till och med mycket längre än det mänskliga hörselområdet i det övre frekvensområdet och konstruerar högtalare med ett frekvensomfång på upp till 40 000 Hz.

Hur kategoriseras högtalarnas frekvenser?

I allmänhet är lyssningsområdet uppdelat i låga, mellanhöga och höga frekvenser, vilket i slutändan ledde till utvecklingen av flervägssystem. Naturligtvis måste man också ta hänsyn till användningsområdet för en högtalarbox . Antalet och placeringen av drivelementen för en centerhögtalare skiljer sig t.ex. från ett stort surroundsystem.

Vad är ett basreflexsystem?

Termen basreflexsystem används ofta i samband med en av flervägsprinciperna: För att förstärka och samtidigt optimera återgivningen av låga frekvenser är många högtalares kabinett konstruerade enligt basreflexprincipen. Höljet är inte helt stängt utan har en basreflexöppning, vanligtvis på baksidan. Hela principen utnyttjar baselementens ljudstrålning bakåt och säkerställer på så sätt en hi-fi-basåtergivning.

Hur fungerar principen om envägshögtalare?

En akustiskt övertygande återgivning av lyssningsområdet är endast i begränsad utsträckning möjlig med en högtalare, en så kallad fullrange-högtalare. De krav som måste uppfyllas för linjär återgivning är helt enkelt alldeles för höga. Dessutom förvärras många akustiska problem av principen om envägshögtalare.

Sådana bredbandshögtalare används dock fortfarande, eftersom de t.ex. installeras som högtalare för meddelanden eller i telefonsystem. Vanligtvis handlar det om mellanregisterhögtalare som är exakt avstämda mot talområdet mellan 300 Hz och 3 kHz.

Vilka flervägshögtalarsystem används inom hemmabio- och hifi-sektorn?

I högtalare för hi-fi och hemmabio används flera olika drivelement, som vart och ett har optimerats för ett visst frekvensområde. I princip gäller att ju större element, desto lägre frekvensåtergivning. Eftersom de flesta högtalare har flera drivelement installerade, separerar en eller flera delningsfilter de inkommande elektriska signalerna och matar dem sedan till lämpligt drivelement.

Beroende på högtalarprincipen separerar delningsfiltren alltid i ett specifikt frekvensområde och är vanligtvis passiva. Följande klassificeringar inom hi-fi- och hemmabioområdet beror på drivdonens konstruktion:

Principen för 2-vägs högtalare

2-vägs högtalarprincipen är den grundläggande högtalarprincipen där den inkommande elektriska signalen fördelas på två element, ett bas-mellanregisterelement och ett diskantelement. Delningsfrekvensen ligger vanligtvis i intervallet 2 - 5 kHz. När det gäller konstruktionen är delningsfiltret ganska enkelt.

2-wege-lautsprecher
 • Drivelement: 1 låg-mellanregister, 1 högfrekvens
 • Frekvensområde för delningsfilter: 2 - 5 kHz
 • Typ: bokhyllehögtalare, centerhögtalare, enkel hi-fi-stereo golvhögtalare
 • Fördelar: Liten högtalarstorlek, kompakt och direkt ljud

Principen för 2 ½-vägs högtalare

Detta system bygger på 2-vägs högtalarprincipen. En diskant täcker de övre frekvenserna. För de låga och mellanhöga frekvenserna finns ytterligare två högtalarelement. Dessa två högtalarelement är lika aktiva upp till en fast lägre frekvens. Denna frekvens ligger i intervallet 200 - 800 Hz. Om musiksignalen överskrider detta frekvensområde aktiveras endast ett drivelement. Den faktiska separationen mellan bas- och diskantsignalerna sker i ett område på 2-5 kHz. Sammanfattningsvis kan man säga att det här är ett 2-vägs högtalarsystem med basstöd.

zwei-einhalb-wege-lautsprecher
 • Högtalarelement: 1 baselement, 1 mellanregister, 1 diskant
 • Delningsfrekvensområde: 200-800 Hz (frikoppling av en högtalare) och 2 - 5 kHz
 • Typ: bokhyllehögtalare, centerhögtalare, golvhögtalare för hi-fi-stereo
 • Fördelar: Homogent/kompakt ljud med extra stöd i basområdet

Principen för 3-vägs högtalare

Med denna flervägsprincip delas den elektriska signalen tydligt upp i ett lågt, mellan och högt frekvensområde och dessa frekvenser fördelas sedan på tre för detta ändamål konstruerade högtalarelement (bas, mellanregister och diskant). Eftersom varje drivelement har ett tydligt definierat frekvensområde kan tillverkarna specialisera sig på respektive design och därmed uppnå en större konarea totalt sett. Delningsfiltret är mer komplext och separerar bas och mellanregister mellan 200-800 Hz och mellanregister och diskant mellan 2-5 kHz.

3-wege-lautsprecher-prinzip
 • Högtalarelement: 1 bashögtalare, 1 mellanregister, 1 diskant
 • Delningsfrekvensområde: 200-800 Hz och 2 - 5 kHz
 • Typ av högtalare Hifi stereo golvstående högtalare
 • Fördelar: Stor membranyta, hög nivåstabilitet
Tobias Berg och Oliver Stenzel - kontaktpersoner inom inköp och försäljning - skriver på glasrutan

Har ni fortfarande några frågor?

Vi ger dig också gärna personlig rådgivning - vi ser fram emot ditt samtal eller e-postmeddelande! Om du vill att vi ringer upp dig kostnadsfritt kan du lämna dina kontaktuppgifter till oss nu.