shutterstock_293221436_blue_box-b

Hur man gör

Installera en projektor i 5 steg

Snabbare än någonsin tidigare!

I vår guide får du veta allt om en snabb projektorinstallation. Installera din hemmabio-, presentations- eller skolprojektor i bara 5 steg. Snabbt och enkelt!

Innehåll

Beräkna projektionsavståndet korrekt

Objektivet på en projektor är en avgörande faktor för positionering och justering av bildstorleken. Den påverkar projektionsavståndet. De flesta projektorer har en fast lins som kräver ett visst avstånd från projektionsytan. Dessa erbjuder mer eller mindre flexibilitet beroende på linsstyrkan.

pic_calculator-distance-removebg-preview

De mest varierande projektorerna är dock de med utbytbar optik. Dessa lämpar sig särskilt bra för företagsanvändning i mötes- och konferensrum samt för universitet och salar med stora projektoravstånd. I hemmabio får du dock också valuta för pengarna med projektormodeller med fast optik. För detta rekommenderar vi takmontering med ett projektorfäste.

Vår kalkylator för projektionsytor gör alla beräkningar åt dig: välj projektorer, jämför projektorer och bestäm det korrekta projektionsavståndet i kalkylatorn för projektionsytor.

Om du vill beräkna projektionsavståndet själv

Avstånd och bildbredd kan bestämmas utifrån projektionsförhållandet . Förhållandet talar om hur långt projektorn måste stå för en projektion med en meters bredd.

Låt oss anta att projektorns optik har ett projektionsförhållande på 1,5 - 1,66:1. Det betyder att vi behöver ett avstånd på 1,5 - 1,66 m för 1 m bildbredd.

Om vi vill uppnå en bildbredd på 2 m beräknar vi 2 × 1,66 = 3,32. Detta värde motsvarar det längsta avståndet till väggen i meter. Sedan beräknar vi 2 × 1,5 = 3. Detta värde motsvarar projektorns minsta avstånd till skärmen. Vi kan alltså variera projektorns avstånd mellan 3 och 3,32 meter för att uppnå en bildbredd på 2 meter.

 • Projektorer finns med både variabel och standardoptik.
 • Variabel optik är dyrare, men mycket lättare att installera.
 • Du kan beräkna det idealiska avståndet till skärmen med hjälp av vår projektionsyteskalkylator eller helt enkelt räkna ut det själv.

Projektorer med flexibel optik

Installation av projektorduk

Eftersom en projektorskärm tar mest plats rekommenderar vi att du installerar den först. Det är bäst att ta hjälp för att installera den på önskad plats utan problem. Installationen av en projektor kan däremot göras på egen hand.

leinwand_montage

Installation av projektorduk

Beroende på typ av duk monteras den i taket eller på väggen. När det gäller manuella projektordukar och motordrivna projektordukar sker installationen vanligtvis vid dukens yttre ändar till vänster och höger om duken. Det är här som fästena fästs som duken senare skruvas fast på. I praktiken kan du använda hålen på fästet som borrmall och göra en markering på väggen eller taket.

Fäst duken

Ikonväxel och verktyg

Använd de pluggar som ingår i leveransen eller se till att de pluggar du använder har tillräcklig bärförmåga för duken! En ramspänd duk fästs på väggen på samma sätt som en bildram. Beroende på modell kan fästpunkterna installeras över ramens hela bredd eller på utvalda punkter.

Installera projektorn

Projektorns inriktning beror i hög grad på den optik och projektionsteknik som används. En projektor måste därför alltid justeras individuellt. Det så kallade offsetvärdet spelar här en central roll. Det anger den procentuella vertikala förskjutningen av den projicerade ljuskonen från bildens centrum.

Ett förskjutningsvärde på 50 procent innebär till exempel att en projektor måste vara riktad mot skärmens nedre kant för en rak projektion.

Med ett förskjutningsvärde på 0 procentär projektorn på samma höjd som skärmens mitt, vilket vanligtvis är fallet med projektorer med bra linsförskjutning. Vid takmontering måste denna förskjutning speglas vertikalt nedåt i enlighet med detta.

beamer_installation_offset-wert

För att själv bestämma förskjutningen

Ikonformulär med krok

Placera projektorn på golvet på ett avstånd från väggen som är nödvändigt för önskad bildstorlek. Mät nu avståndet från golvet till bildens nedre kant med en tumstock. Du har redan bestämt den vertikala förskjutningen. Om du använder en projektor med goda lens-shiftegenskaper är förskjutningen irrelevant. Lens shift kompenserar för en stor del av bildhöjden.

 • För optimal bildjustering bör projektorn nå rumstemperatur innan den installeras
 • Kontrollera projektorns förskjutning före installation
 • För projektorer med en bra vertikal linsförskjutning är förskjutningen inte viktig

Montering av projektor takfäste

För höga tak rekommenderar vi höjdjusterbara takfästen för projektorer. Med dessa takfästen kan du flexibelt justera det vertikala avståndet till taket.

beamer-deckenhalterungen

Med en konventionell takhöjd på ca 2,4 meter och en bildstart (övre kant) på en höjd av ca 2,2 meter kan du dock också använda ett styvt takfäste med ett avstånd på 15 cm för en LCD-projektor. En DLP-projektor kan hänga lite högre eller duken lite lägre.

Höjdpunkter för projektortakfästen

tools-nobubble

Ha ett eller två vattenpass nära till hands för att justera projektorn. På så sätt kan du samtidigt upptäcka och optimalt justera lutningen framåt och åt sidan.

 • När du väljer takfäste ska du se till att projektorn installeras parallellt med den övre kanten av den synliga skärmytan
 • Välj ett styvt eller höjdjusterbart takfäste beroende på rummets höjd
 • När du väljer fästet, se till att det har tillräcklig bärförmåga
 • Använd ett vattenpass för exakt justering av projektorn

Rikta och justera bilden

Så snart projektorn är monterad i taket kan du också ansluta den. Förutom en strömkabel som ingår i leveransen behöver du kablar för ljud- och bildöverföring från en uppspelningsenhet, t.ex. en Blu-ray-spelare eller en bärbar dator. Klassiskt sett används en HDMI-kabel för detta ändamål. Om du inte är säker på vilka anslutningar du vill använda hjälper vår köpguide för anslutning av en projektor dig.

Ställ in lens shift

Beroende på version kan du med hjälp av lensshift-funktionen flytta hela objektivet i projektorn. Medan en projektor utan lens shift alltid måste vara exakt anpassad till duken, kan en enhet med lens shift placeras mycket mer flexibelt. Lens shift justeras manuellt för hand eller motoriseras via fjärrkontrollen.

Styrkan på lens shiften varierar från projektor till projektor. Ett allmänt uttalande kan dock göras: I genomsnitt är lens shiften hos LCD-projektorer starkare än hos DLP-projektorer.

De vertikala och horisontella linsförskjutningarna kan endast kombineras i begränsad utsträckning. Inga maximala värden bör ställas in här. För rent optiskt ska förskjutningen inte ses som en cirkel, utan som en stoppskylt med snedställda kanter. Om en maximal vertikal förskjutning ställs in tillsammans med en horisontell förskjutning, angriper den horisontella förskjutningen det maximala värdet för den vertikala förskjutningen och förskjuter den.

landing-lens-shift

Värdet för linsförskjutning anges alltid från objektivets centrum. Detta innebär att med en vertikal objektivförskjutning på t.ex. +/-50 % kan bilden förskjutas uppåt eller nedåt med 50 % av bildhöjden från bildens mittpunkt. Detta är likadant för den horisontella objektivförskjutningen.

 • Linsförskjutning förenklar avsevärt inriktningen av en projektor
 • Det finns en vertikal och en horisontell linsförskjutning för flexibel förskjutning av optiken
 • Drift är elektronisk eller manuell, beroende på modell

Projektorer med stark linsförskjutning

Projektorer med liten linsförskjutning

Keystone-ikonen

Utför keystone-korrigering

Keystone-korrigering (även kallad trapezoidkorrigering) rätar digitalt ut bilden på sidorna. Detta är mycket praktiskt om en projektor endast kan ställas upp på en ojämn yta. Värdena för keystone-korrigeringen varierar från enhet till enhet. Standardvärdet för keystone-korrigering är cirka +/- 30°.

Det finns flera sätt att justera keystone-korrigeringen. Det klassiska sättet är att trycka på en knapp på projektorns yta. Lite bekvämare kan det oftast göras med hjälp av en fjärrkontroll.

keystone Corrigering
Ikon LensShift

Om möjligt bör du undvika att använda keystone-korrigering. Eftersom det är en digital korrigering har den alltid en negativ inverkan på bildkvaliteten. Den igenkännbara bilden förlorar pixlar i det här fallet. Till exempel krymper Full HD-bildens upplösning (1920 × 1080) snabbt till endast cirka 1728 × 972 pixlar. Använd därför keystone-korrigeringen med försiktighet.

 • Korrigeringen av keystone varierar från enhet till enhet
 • Det finns en vertikal och en horisontell keystone-korrigering.
 • Korrigeringen görs manuellt eller via fjärrkontrollen

Projektorer med vertikal och horisontell keystone-korrigering

Färg- och bildkalibrering

Projektorer har vanligtvis en inställningsmeny för olika färg- och bildjusteringar. Menyerna skiljer sig åt från tillverkare till tillverkare, men de erbjuder i princip liknande eller jämförbara inställningar.

landing-kalibrierung-banner

De klassiska färginställningarna för hemmabio är till exempel "Cinema". För företagsprojektorer som används i konferens- eller mötesrum rekommenderar vi färginställningen "Presentation" eller en jämförbar inställning. Detta minskar färgtrogenheten, men ger ett högt ljusflöde. Optimal för ljusa rum.

Du bör dock undvika bildinställningen "Bright". Du uppnår maximal ljusstyrka, men på bekostnad av bildkvaliteten. Om du vill kalibrera själv når detta inte upp till nivån för en professionell kalibrering, men det kan förbättra bilden. Använd testbilder för detta ändamål. Använd Google-sökning för att hitta en lämplig leverantör.

Högkvalitativ färgkalibrering

Kalibrering av ikoner

Utöver standardinställningarna erbjuder vissa projektorer inställningar för färghantering. Beroende på modell finns kalibreringsmenyer enligt ISF-standarden (Imaging Science Foundation) eller ISF ccc-standarden. Med dessa kan du spara färgprofiler efter att projektorn har kalibrerats av ett certifierat organ. Jämfört med det konventionella läget ger en kalibrerad projektor dig en betydligt bättre bildkvalitet.

 • Det räcker med förinställda färgprofiler i projektorns meny för att få en bra färg- och bildmatchning
 • ISF ccc-menyerna möjliggör kalibrering enligt ISF-standarden
 • Testbilder hjälper till att finjustera kalibreringen

Vilket är bäst: standard- eller ekoläge?

Lampinställningen påverkar bildkvaliteten. För detta har du vanligtvis möjlighet att välja mellan normalläge och ekoläge. I normalläge uppnås full ljusstyrka. För ljusa rum är detta läge därför ett måste. Om rummet kan mörkläggas är Eco-läget ett bra alternativ. Ljusstyrkan minskas och bilden ser något mörkare ut. Detta har en positiv effekt på bildkontrasten och förlänger projektorlampans livslängd.

landing-eco-mode
 • I normalläge för ljusa rum uppnås projektorns fulla ljusstyrka
 • Eco-läge förlänger lampans livslängd
 • En projektor är betydligt tystare i Eco-läge

Styrning av projektorn: via fjärrkontroll, AirPlay, Miracast, app eller Alexa

Projektionsfl_chen
 • Universella fjärrkontroller kan programmeras för projektorer
 • Apple AirPlay är en särskilt populär lösning för att ansluta iOS-enheter till en projektor
 • Projektorer med WLAN kan ofta styras via en app
Tobias Berg och Oliver Stenzel - kontaktpersoner inom inköp och försäljning - skriver på glasrutan

Har du fortfarande öppna frågor?

Vi ger dig också gärna personlig rådgivning - vi ser fram emot ditt samtal eller e-postmeddelande! Om du vill att vi ska ringa upp dig kostnadsfritt, lämna dina kontaktuppgifter till oss nu.