Projektorinstallation: 4 enkla steg!

I vår guide får du reda på allt för en snabb projektorinstallation. Installera er hemmabio-, presentations- och skolprojektor i 4 steg. Snabbt och enkelt!
1. Räkna ut projektorsavståndet

Linsen på en projektor är avgörande för positionering och justering av bildstorleken. Den påverkar projektionsavståndet.


De flesta projektorer har inbyggd optik som kräver ett visst avstånd från projektorduken. Dessa erbjuder mer eller mindre flexibilitet beroende på objektiv. De mest flexibla är projektorer är de med utbytbara objektiv. Dessa lämpar sig för affärsmöten och konferensrum. För hemmabio får ni också projektorer med inbyggd optik på din bekostnad. För detta rekommenderar vi en takmontering med ett takfäste.

Vår projektionsytaberäknare kommer att göra hela arbetet för dig. Välj ut ett par projektorer och börja jämföra och projektionsytaberäknaren kommer ge dig det rätta projektionsavståndet.

Sie können den Abstand allerdings auch selbst berechnen. Hier ein Beispiel mit zwei beliebten Heimkino Projektoren:

Acer H6521BD

Acer H6531BD

Acer H6531BD räknas till Acers hemmabio projektorer. Den har lite mindre flexibilitet med en optik med ett lågt kastavstånd, som är från 1,5 - 1,65:1. Högre värde mellan kastavstånden motsvarar en större flexibilitet. Med den här projektorn uppnår du t.ex. en bildbredd på ca 2 meter med ett projektionsavstånd på ca 3 bis 3,3 Metern.

Till produkt

Epson EH-TW6700

Epson EH-TW7000

Epson EH-TW7000 är premiumklassens hemmabio-projektor. Den har inte bara en flexibel optik, utan har även Lens-shif. Optiken har ett kastavstånd på 1,32 - 2,15:1. Det betyder att den uppnår en bildbredd på ca 2 meter från ett projektoravstånd på ca 2,64 till 4,3 meter. Detta resulterar i en mycket större flexibilitet.

Till produkt

ModellKastavståndProjektoravstånd för 2 m bildbredd
Acer H6531BD 1,5 – 1,65 3 bis 3,3 m
Epson EH-TW7000 1,32 - 2,15:1 2,64 till 4,3 m

Acer H6531BD

Kastavstånd: 1,13 - 1,47:1

Projektoravstånd för 2 m bildbredd: 2,26 till 2,94 m

Epson EH-TW7000

Kastavstånd: 1,32 - 2,15:1

Projektoravstånd för 2 m bildbredd: 2,64 till 4,3 m

Tipp: Projektionsabstand berechnen wie die Profis

Tar vi ett exempel med Acer H6531BD. Dess optik har ett kastavstånd mellan 1,5 - 1,65:1. Om vi vill ha en bildbredd på 2 m så räknar vi ut det som 2 x 1,5 = 3. Detta värde motsvarar det kortaste avståndet till väggen i meter. Sedan räknar vi på 2 x 1,65 = 3,3. Detta värde motsvarar det längsta avståndet från projektorn till projektorduken. Med det sagt så kan vi variera avståndet mellan 3 und 3,3 m för att få en bildbredd på 2 meter.

Facit

 • Projektorer finns både med utbytbara och standardoptik
 • Utbytbara optik är dyrare men betydligt lättare att installera
 • Du kan lättare räkna ut avståndet till projektorduken själv

 

 

2. Installation av projektor & projektorduk

En projektorduk kräver mest utrymme därför rekommenderar vi att du installerar den först. Ta gärna hjälp av någon vän men självklart går det också att installera projektorn själv.

Undvik starka temperatursvängningar vid installationen av projektorn. Eftersom en internt dimmad lins förhindrar bildjustering. I sådana fall bör du låta projektorn få stå ett tag tills den når rumstemperatur.

Installation av projektorduk

Beroende på vilken typ av projektorduk så ska den monteras antingen i taket eller på väggen. För manuella och motordrivna projektordukar sker installationen i regel vid de yttre ändarna till höger och vänster. Här monterar man fästena där man sedan skruvar dit projektorduken. Vill du göra det bekvämt för dig kan du använda hålen i konsolen som en borrmall och göra en markering på väggen eller i taket.

Använd de medföljande pluggarna eller se till att de pluggar du använder ger tillräcklig bärkapacitet för projektorduken! En ramspänd projektorduk monteras snarlikt som en tavelram på väggen. Beroende på vilken modell kan den installeras på hela ram-bredden eller på utvalda punkter.

Facit

 • Ta gärna hjälp av en vän vid montering av projektorduken
 • Var uppmärksam för en solid monteringsyta
 • Använd dig av lämpliga pluggar
 • Var uppmärksam med uppsättningen av projektorduken

Projektor installation

Offset-Wert

Projektorns montering beror mycket på optiken och användningen av projektorn. Därför måste du alltid anpassa en projektor individuellt.

Det s.k. Offset-värdet spelar här en stor roll. Detta anger den procentuella graden av ljusstrålen. Ett offset-värde på 50 procent betyder exempelvis att projektorn behöver vinklas nedåt, för att få en rak bild. Vid ett offset-värde på 0 procent befinner sig projektorn på samma höjd som mittpunkten på projektorduken. Vid takmontering måste denna vinkel speglas vertikalt nedåt.

Tips: Så avgör du Offset själv

Ställ projektorn på golvet med ett visst avstånd till väggen, beroende på hur stor bild önskas. Starta projektorn och projicera bilden på en fri väggyta. Mät nu med en tumstock avståndet från golvet till nedre kanten av den projicerade bilden. Nu har du fått fram den vertikala Offseten.

När du använder en projektor med bra Lens-shift så är projektorns Offset mindre viktig. Lens-shift kompenserar för den stora delen av bildhöjden.

Facit

 • Testa projektorns offset innan installationen
 • Hos projektorer med en bra vertikal Lens-Shift spelar inte projektorns Offset någon roll

3. Montering av projektor i taket

För tak med hög höjd rekommenderar vi generellt projektorer där man kan justera höjden vid takmontering. Att kunna justera höjden vid takmontering underlättar för dig när du ska ställa in det vertikala avståndet.


Med en takhöjd på ca 2,4 meter och början av en bild (överkanten) på ca 2,2 meter kan du med en LCD-projektor också använda ett styvt takfäste med ett avstånd på 15 cm. En DLP-Projektor kan hänga lite högre eller så kan projektorduken vara något djupare.

 

 

Ha ett eller två vattenpass till hands när du ska justera projektorn. Två små vattenpass har fördelen att du kan få det rätt lutning direkt genom att sätta de vågrätt och lodrätt samtidigt.

Facit

 • Att tänka på vid val av takfäste är att montera projektorn parallellt med överkanten av bildvisningsytan
 • Välj efter takhöjd ett styvt eller justerbart takfäste
 • Se till att välja ett fäste som klarar lastkapaciteten
 • Använd ett vattenpass för att kunna justera projektorn så bra som möjligt

 

Beamer an der Decke

4. Justera och ställa in bilden

Först när projektorn är monterad i taket kan du fortsätta med bilden. Förutom en strömkabel som medföljer i leveransen behöver du även kablar för ljud- och bildöverföring från t.ex. en Blu-ray-spelare eller dator. Vanligtvis används en HDMI-kabel för det. Ifall du inte är riktigt säker på vilken anslutning du vill använda så hjälper våra rådgivare dig gärna med det.

Justera Lens-Shift

Lens-Shifts funktionen erbjuder möjligheten till att flytta hela linsen inom projektorn. Medan en projektor utan Lens-Shift alltid måste riktas precis mot projektorduken, så kan istället en projektor med Lens-Shift vinklas mer flexibelt och fortfarande ge samma resultat. Inställningarna för Lens-Shift görs manuellt för hand eller elektroniskt via fjärrkontroll.


Styrkorna för Lens-Shift varierar från projektor till projektor. Men generellt säger man att Lens-Shift hos LCD-projektorer är genomsnittligt starkare än hos DLP-projektorer.

En starkare Lens-Shift hittar man ofta hos hemmabio-projektorer. För företagsprojektorer så blir även det sortimentet med Lens-Shift större. Det största utbudet med Lens-Shift är fortfarande för installationsprojektorer.

Värdet av Lens-Shift ges alltid från linsens mittpunkt. Vilket betyder att med t.ex. en vertikal Lens-Shift på 96% så kan bilden skiftas 48% uppåt eller nedåt från mitten av bilden. Samma situation gäller vid horisontell Lens-Shift.

Den vertikala och horisontella Lens-Shift är endast delvis kombinerbar. Där ska det inte ställas in några maxvärden. Eftersom rent visuellt är den inte som en cirkel utan som en stoppskylt med sneda kanter. Om du använder maximal vertikal Lens Shift så kan du inte använda maximal horisontell Lens Shift.

 

Lens-Shift

 

Några projektionsytaberäknare från projektortillverkaren beräknar även värdena för Lens-shift-förskjutning utöver bara bildstorleken och projektoravståndet. Ett bra exempel på en sådan räknare är Epsons kalkylator.

Facit

 • Lens-Shift förenklar betydligt installationen av en projektor
 • Det finns en vertikal och en horisontell Lens-Shift
 • Sköts elektroniskt eller manuellt beroende på modell

 

 

 

Genomförande av Keystone korrigering

Keystone-korrigering är en funktion i projektorn som ser till att bilden behålls symmetrisk. Denna funktion är väldigt praktisk, framförallt när projektorn endast kan placeras på en ojämn yta.


Keystone-korrigerings värden varierar från projektor till projektor. Oftast ligger Keystone ligger på ca +/- 30°.

För att ställa in Keystone-korrigeringen finns det olika möjligheter. Den klassiska metoden är via knapparna på projektorn men något bekvämare är dock via en fjärrkontroll.

Keystone-Korrektur

 

Om möjligt bör du försöka undvika att använda Keystone-korrigeringen. Då det rör sig om en digital förändring vilket alltid har en negativ påverkan på bildkvaliteten. I detta fall förlorar bilden pixlar. Som resulterar sig snabbt till en krympning från full HD upplösning (1920 x 1080) till ca 1728 x 972 pixlar. Ha det i åtanken innan du använder Keystone-korrigeringen.

Facit

 • Keystone-korrigeringen varierar från projektor till projektor
 • Det finns en vertikal och en horisontell keystone-korrigering
 • Korrigering sker antingen manuellt eller via fjärrkontroll

 

Kalibrierung

Färg- och bildkalibrering

Alla projektorer har i vanliga fall en start-meny för olika färg- och bildjusteringar. Menyerna skiljer sig från tillverkare till tillverkare, men är i grunden snarlika varandra.


Till de klassiska färginställningarna för hemmabio tillhör t.ex. “Bio” eller hos andra tillverkare även “Cinema”. För projektorer till möten i t.ex. konferensrum rekommenderar vi färginställningen “Presentation” eller en annan jämförbar inställning. Detta minskar de verkliga färgerna, men det ger en högre ljusstyrka. Perfekt för ljusa rum.


En bildinställning som du borde försöka undvika är “Ljust” eller “Bright”. Här maximerar du ljusstyrkan men på bekostnad av bildkvaliteten.

Tips: High-end färgkalibrering

Förutom standardinställningarna erbjuder vissa projektorer även färghantering-inställningar. Dessa hittar du ofta hos hemmabio projektorer. Beroende på modell så är specialkalibrerings menyer enligt ISF (Imaging Science Foundation) eller ISF ccc-standarden tillgängliga. Detta möjliggör sparande av färgprofiler efter att projektorn har kalibrerats. Jämfört med traditionella lägen ger en kalibrerad projektor en tydlig och bättre bildkvalitet.

Om du själv vill göra en kalibrering kanske den här typen av kalibrering inte når nivån på en professionell kalibrering men det kan redan förbättra din bild. För att göra detta och hitta testbilder så hittar rätt leverantör med hjälp av google-sökningar.

Facit

 • För att uppnå bra resultat så är förinställningarna i projektor menyn tillräckligt
 • ISF ccc menyerna tillåter en kalibrering av ISF-standarden
 • Testbilder hjälper till vid fininställningar
Bildmodi

 

Vad är bättre: Standard eller eco-läge?

Lampans inställning påverkar bildkvaliteten. Här har du för det mesta valet mellan standardläget eller eco-läget. I normalt läge uppnås den fulla ljusstyrkan. För rum med mycket ljus är standardläget ett måste.


Om rummet kan mörkläggas så är eco-läget ett bra alternativ. Ljusstyrkan blir lägre och bilden blir mörkare. Det har dock en positiv effekt på bildkontrasten och dessutom förlänger det livslängden på projektorlampan. Här sparar du på underhållskostnader samt på miljön!

Facit

 • Eco-läget förlänger lampans livstid
 • En projektor som körs i eco-läge är betydligt tystare
Fernbedienung

 

Att styra projektorn: Via fjärrkontroll och app

Vanligtvis styrs en projektor via en medföljd eller en separat fjärrkontroll. Denna fjärrkontroll fungerar även till (förutom din TV) din blu-ray-spelare och AV-mottagare.


Som tur kan du kombinera alla funktioner på dina fjärrkontroller i en universell fjärrkontroll. Se bara till att den universella fjärrkontrollen är kompatibel med projektorn.

Universella fjärrkontrollen från Logitech Harmony-serien är väldigt omtyckta. De är kompatibla med många olika enheter. Med vilka enheter fjärrkontrollen är kompatibel med kan du se på tillverkarens hemsida

Styrning via app

Du kan även styra en projektor via en app. För det måste projektorn vara uppkopplad till Wi-Fi och tillverkaren måste ha en app som erbjuder styrning. Den mest kända appen är Epsons iProjection app. 

Detta kan också vara av intresse

 

Beamershop24 Ansprechpartner

Har du fortfarande frågor eller funderingar? Vi hjälper gärna till personligt också – vi ser fram emot ditt samtal eller ett email! Om du önskar en gratis återuppringning lämna då gärna dina kontaktuppgifter.
 Kontaktformulär Kontaktperson